11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nagroda Marszałka

Celem przyznawania nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu jest przede wszystkim podkreślenie znaczenia i roli sportu, w szczególności młodzieżowego i osób niepełnosprawnych w województwie podkarpackim, ale także promowanie najlepszych zawodników i trenerów oraz najaktywniejszych działaczy sportowych w naszym województwie.
 
Zgodnie z art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. ustawą o sporcie kwalifikowanym Sejmik Województwa określa warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników posiadających licencje. Dla zawodników nie posiadających licencji warunki i tryb określa Zarząd Województwa.
 
Regulamin przyznawania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (kliknij tutaj) http://www.si.podkarpackie.pl/Sport/K3/?id=358
 
WNIOSEK o przyznanie nagrody Województwa Podkarpackiego dla działacza za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej (pobierz wniosek) http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/sport/doc/2007/wniosek_dzialacz.doc
 
WNIOSEK o przyznanie nagrody Województwa Podkarpackiego dla trenera za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (pobierz wniosek)
 
przygotowała Marta M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 24-09-2008 12:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-09-2008 12:55