13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ćwiczenia Obronne Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniach 17 i 18 września br. zostały przeprowadzone ćwiczenia obronne Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod tytułem: „Przygotowanie elementów miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego oraz podległych ogniw ochronnych i gospodarczych do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi”.
W pierwszym dniu ćwiczenia zrealizowane zostały działania związane z powiadomieniem i rozwinięciem odpowiednich procedur przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Została przeprowadzona ewakuacja osób z budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mostowej ze względu na zagrożenie spowodowane podłożeniem bomby. Realizacja tego zadania została poprzedzona sprawdzeniem umiejętności prowadzenia rozmowy z terrorystą oraz powiadomieniem właściwych służb.
Drugiego dnia przećwiczone zostało zagadnienie związane z prowadzeniem akcji ratowniczej przez służby i straże na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji. Wszystkie służby i straże zaangażowane w ćwiczenia wykonały swoje zadania w należyty sposób.
Główne cele ćwiczeń to:
1) doskonalenie praktycznych umiejętności zespołu realizującego zadania akcji kurierskiej,
2) doskonalenie współdziałania podmiotów wykonujących zadania ratownicze na terenie miasta Przemyśla,
3) sprawdzenie poprawności procedur rozwijania zakładowych formacji obrony cywilnej Systemu Wykrywania i Alarmowania w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej,
4) doskonalenie umiejętności członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczących oceny sytuacji, prognozowania, określania zadań i sposobów ich realizacji przy wystąpieniu zagrożeń,
5) doskonalenie praktycznych umiejętności obsady Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
6) sprawdzenie procedur obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Przemyślu związanych z zagrożeniem aktami terrorystycznymi oraz ich znajomości przez pracowników urzędu,
7) sprawdzenie umiejętności praktycznej realizacji ewakuacji ludzi z wyznaczonego obiektu urzędu w związku z zagrożeniem aktem terrorystycznym,
8) przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym dla ludności w zakresie postępowania podczas wystąpienia zagrożenia aktami terrorystycznymi.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z ćwiczeń.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (171,89KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (160,98KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (271,71KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (179,12KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (285,20KB)

JPGI Dzień Ćwiczeń - Ewakuacja Budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mostowej (135,42KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (166,53KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (219,70KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (220,09KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (216,82KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (170,61KB)

JPGI Dzień Ćwiczeń - Ewakuacja Budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mostowej (179,12KB)

JPGI Dzień Ćwiczeń - Ewakuacja Budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mostowej (163,33KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (175,73KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (101,52KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (237,53KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (243,90KB)

JPGII Dzień Ćwiczeń - akcja ratownicza na wypadek ataku terrorystycznego przeprowadzonego w środku komunikacji (254,74KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-09-2008 12:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-10-2008 08:54