31 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Debata Programu STOP18! – wnioski

11 września w Warszawie odbyła się debata ekspercka dotycząca problemu dostępu niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Spotkanie było częścią Ogólnopolskiego Dnia Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych, finału XI edycji Programu STOP18! Wśród panelistów znaleźli się specjaliści z dziedziny prewencji, prawa, wychowania, profilaktyki uzależnień oraz handlu.

Celem debaty było zebranie wniosków dotyczących działań poprawiających przestrzeganie zasad handlu wyrobami tytoniowymi. Dokument zostanie przekazany Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, największym dystrybutorom wyrobów tytoniowych i innym zainteresowanym. Debata, która odbyła się w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci składała się z trzech bloków tematycznych: prawo, wychowanie i handel.

Wnioski z Debaty Programu STOP18!
• Wprowadzenie obowiązku potwierdzenia pełnoletności przez młodą osobę proszącą o wyroby tytoniowe – dotyczy osób do 25 roku życia. Wprowadzenie mandatów dla sprzedawców, którzy sprzedają wyroby tytoniowe bez potwierdzenia pełnoletności. Obecnie sprzedawca może prosić o okazanie dokumentu, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego.
• Ujednolicenie uprawnień Policji, Straży Miejskich w kwestii karania sprzedawców i legitymowania osób niepełnoletnich, palących papierosy w miejscach publicznych. Obecnie nakładać mandaty i legitymować może jedynie policja.
• Wprowadzenie gminnych rejestrów punktów, które handlują wyrobami tytoniowymi. Obecnie samorządy nie dysponują bazami danych takich punktów.
• Obowiązek sprzedaży papierosów po cenie sugerowanej. Obecnie właściciele punktów handlowych niejednokrotnie zaniżają cenę sugerowaną.
• Wyrównanie akcyzy pomiędzy papierosami z paczki, a tytoniem luzem. Obecnie 20 samodzielnie przygotowanych skrętów kosztuje około 1,30 zł, natomiast najtańsza legalna paczka papierosów około 5,75 zł.
• Wprowadzenie kar za częstowanie i kupowanie papierosów osobom niepełnoletnim.
• Utworzenie „stref bez dymu” na terenie szkół i placów zabaw.
• Wprowadzenie zakazu posiadania papierosów przez uczniów na terenie szkoły.
• Umożliwienie dyrektorom szkół karania niepełnoletnich palaczy wyrobów tytoniowych.
• Wsparcie szkół w budowaniu autorytetu nauczyciela, wychowawcy i dyrektora szkoły w celu osłabienia autorytetu zdemoralizowanych nastolatków.
• Stworzenie rejestru osób ukaranych za sprzedaż wyrobów tytoniowych niepełnoletnim. Podawanie danych takich osób (nazwiska, nazwy punktów handlowych) do publicznej wiadomości.
• Stworzenie kodeksu etyki sprzedawcy wyrobów tytoniowych.
• Wprowadzenie obowiązku przeszkolenia sprzedawców z zasad handlu wyrobami tytoniowymi na wzór szkolenia z przepisów BHP.
• Zaangażowanie mediów publicznych w walkę z dostępem niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych poprzez kampanie społeczne.
• Poprawienie nadzoru właścicielskiego nad sprzedażą wyrobów tytoniowych. Obecnie ekspertom Programu STOP18! nie są znane żadne przypadki zwalniania z pracy sprzedawców za nieodpowiedzialną sprzedaż wyrobów tytoniowych.
W Debacie Programu STOP18! wzięli udział:
kom. Dorota Dąbrowska, Komenda Główna Policji,
kom. Jan Miecznikowski, Komenda Główna Policji,
Grzegorz Staniszewski, Straż Miejska m.st. Warszawy,
Agnieszka Jarecka, Straż Miejska m.st. Warszawy,
Władysław Sidorowicz, Senator RP, Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP (obecny na pierwszej części spotkania),
Adam Sowiński, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Maciej Chmielewski, Komitet na rzecz dzieci w Polsce „KONARD”,
Barbara Głowacka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
hm. Dorota Całka, Związek Harcerstwa Polskiego,
Ludmiła Helman, Polska Izba Handlu,
Andrzej Jóźwiak, Inspekcja Handlowa,
Teresa Piatczyc-Jachimowska, PKN Orlen,
Roman Dera, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług,
Janina Adamowska, WSS Społem Praga Południe,
Maciej Topolski, Kolporter,
Paweł Sztando, asystent Posła Jacka Tomczaka.Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!, prowadzony od 1998 roku, opiera się na partnerstwie organizacji i firm, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi nieletnich do wyrobów tytoniowych. Aktywny udział w tegorocznej edycji Programu biorą: firma tytoniowa Philip Morris Polska, sieci dystrybucyjne i handlowe Ruch, Kolporter, E.Leclerc, Real, Tesco, Żabka i WSS Społem Praga Południe, PKN Orlen i Shell, organizacje pozarządowe Stowarzyszenie „U Siemachy”, Komitet na rzecz Dzieci w Polsce „KONARD”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Założenia Programu propagują stowarzyszenia handlowe Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Izba Handlu, Unia Polskich Sieci Detalicznych. Akcji patronuje również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Program STOP18! wspierają Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Informacje na temat Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży, włącznie z materiałami edukacyjnymi, można znaleźć na stronie internetowej www.stop18.pl.
Dodatkowych informacji udzielają Koordynatorzy Programu STOP18!
Andrzej Godewski, tel. (22) 210 12 80 lub 0 605 439 458, e-mail: biuroprasowe@stop18.pl
Michał Pełczyński, tel. (22) 210 12 88 lub 0 691 745 292, e-mail: biuroprasowe@stop18.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 12-09-2008 14:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09