32 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uchwała Nr 3 /2008/RS w sprawie wniosków zmierzających do poprawy działalności sportowej w mieście Przemyślu

Przemyśl 2008.06.19
 
 
 
Uchwała Nr 3 /2008/RS      
 
Miejska Rada Sportu w Przemyślu
 
 
 
 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Przemyśla Nr 39/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku oraz Zarządzenia prezydenta Miasta Przemyśla Nr 82/2008 z 28 kwietnia 2008 roku
 
  
W sprawie wniosków zmierzających do poprawy działalności sportowej w mieście Przemyślu.
 
Rada wnioskuje do Prezydenta Miasta Przemyśla o:
 
I.   Stworzenie  Wydziału Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  lub Wydziału Sportu i Turystyki
UZASADNIENIE:
 • kolejna nowelizacja ustawy o pożytku publicznym nakłada nowe zadania na jednostki samorządu terytorialnego, z którymi trzeba się będzie zmierzyć, a w pionie działalności sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki jest potwierdzeniem rangi i potrzeb spraw sportu. Zmiana i zarazem poszerzenie kompetencji – wzmocnienie kadrowe – decyzyjności sportu w mieście musi łączyć się z nową komórką organizacyjną lub transformacją dotychczasowych struktur. Obecne stanowiska ds. sportu są w swojej ilości niewydolne, a dodatkowo sprawy sportu stanowią ciężar dla zarządzających wydziałem – czego dowodem jest jasna deklaracja Naczelnika złożona na spotkaniu z Radą potwierdzająca chęć wydzielenia spraw sportu.
 
II.   Uchwalenie budżetu w części  na sport kwalifikowany i działalność stowarzyszeń kultury fizycznej w październiku.
UZASADNIENIE:
 • tylko taki termin gwarantuje płynną działalność stowarzyszeń kultury fizycznej, w szczególności UKS-ó bazujących w większości z dotacji.
 • przetargi ogłaszamy w listopadzie tak, aby od stycznia kluby ( sport kwalifikowany ) i stowarzyszenia – UKS-y na podstawie spisanych umów mogły działać. Może to być
 • projekt na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie pod nazwą np. 
  ”Dofinansowanie prowadzenia ogólnodostępnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, organizacja imprez sportowych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym i miejskim”.
  Podpisywana umowa i rozliczenie – bez środków własnych.
  Koszt realizacji projektu dla UKS-ów ok. 26 x 2 000 zł = 52 000 zł ( można zróżnicować dotację)
  Kluby sportowe, w tym UKS-y działające w obszarze sportu kwalifikowanego:
 • Ogłaszamy konkurs projektów na realizację zadań z tego zakresu – zgodnie z przyjętą uchwałą RM. Koszt realizacji ok. 200 000 zł. – taka jest rzeczywista potrzeba co weryfikował Wydział edukacji i Sportu.
 
III.   O pilne zrealizowanie zapisów ustawowych i zgłoszenie projektów uchwał w sprawie stypendiów dla zawodników, wynagrodzenia trenerów i nagród  w dziedzinie sportu – w tym dorocznej nagrody fair-play.  Koszt realizacji ok. 100 000 zł. Korekta uchwały w sprawie dofinansowania sportu kwalifikowanego – w szczególności w zapisie dotyczącym proporcji dofinansowania - Rada wnioskuje zapis „ do 90 % kosztów realizacji zadania”
UZASADNIENIE:
 • oczekiwane jest spełnienie wymogów ustawowych i zadośćuczynienie prawdziwym fanatykom sportu w Przemyślu, którzy jak mało kto mają wpływ na społeczną akceptację dla polityki samorządu lokalnego.
 
IV.  Racjonalny wybór imprez finansowanych i dofinansowywanych przez UM

UZASADNIENIE:

 • proponujemy wybór ( po zasięgnięciu opinii Rady Sportu do końca września każdego roku ) kilku, max. 10 – 15 imprez sportowych o zasięgu  miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, które chcemy aby odbywały się w mieście cyklicznie lub okazjonalnie ze względu na ich rangę i je finansujemy w danym roku budżetowym. ( 60 000,00 zł.)
 • finansujemy je w miarę możliwości w całości – tak, aby organizator miał komfort i nie musiał ograniczać planowanych działań
 • pozostawiamy pulę na pozostałe imprezy  dofinansowywane w trybie doraźnym
  ( 20 000,00 zł.)
V.  Stworzenie finansowej rezerwy promującej najzdolniejszych sportowców naszego miasta
UZASADNIENIE:
 • widzimy potrzebę utworzenia rezerwy finansowej i sprzętowej(np. przy POSiR Przemyśl) gwarantującej środki na:
  1. udział w zawodach, w których udział wynika z awansu i zwycięstw w rozgrywkach i zawodach szczebla wojewódzkiego i makroregionalnego.
  2. stworzenie zasobów podstawowego wyposażenia i strojów z logo miasta gwarantujących ujednolicenie promocji Przemyśla: np. 60 dresów, 100 koszulek, 100 czapeczek, 30 strojów LA, 4 kompletów strojów do gier sportowych: p. nożna, ręczna, siatkowa, koszykówka, ( 50 000,00 zł)
VI.  Usystematyzowanie strategii rozwoju sportu w Przemyślu
UZASADNIENIE:
Rada widzi potrzebę stworzenia Strategii Rozwoju Sportu w Przemyślu poprzez:
 • -określenie dyscyplin i zakresu działalności sportowej tak aby powstały logiczne ciągi szkoleniowe, a nie spontaniczne i chaotyczne przejawy dobrych praktyk – np. 6-7 dyscyplin i szkolenie w miarę możliwości od podstaw z uwzględnieniem istniejących wartościowych grup.
 • uwzględnienie stałej pomocy dla innowacji w szkołach podstawowych, innowacji i klas sportowych zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjach oraz systemu promocji sportu dla absolwentów gimnazjów tak aby ilość punktów przyznawanych przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej była wyższa niż dotychczasowa i zawierała skalę za osiągnięcia na szczeblu miasta, województwa, kraju i międzynarodowe.
  (np. 10-20-30pkt. –i przyjęcie bezwarunkowe do wybranej szkoły dla reprezentanta Polski, medalisty mistrzostw Polski)
 
VII. Podjęcie działań w zakresie poprawy infrastruktury sportowej w naszym mieśćcie
 
 • poprzez wdrożenie inwestycji:
a) stadionu lekkoatletycznego,
b) co najmniej 2 hal sportowych wielofunkcyjnych z widownią 1000 i 2500 osób – ze wskazaniem na inwestycje w SP-14  i Centrum Sportowym przy ul. Sanockiej,
c) remontu kapitalnego hali POSiR obejmującego także zaplecze hali,
d) parku wodnego z niecką 50-cio metrową
e) remontu oraz modernizacji -w tym zadaszenia sztucznego lodowiska(ewentualnie nowe lodowisko –sztuczne panele)
f) dokończenia inwestycji w zakresie stoku narciarskiego
g) projektu „Oczek wodnych”
h) kręgielni
 
co znakomicie podniesie rangę naszego miasta i sprzyjać będzie przyciąganiu imprez o randze krajowej i międzynarodowej
 
W imieniu Miejskiej Rady Sportu w Przemyślu
 
Przewodniczący Piotr Kroczek
 
 
Opublikował:  | Data publikacji: 10-09-2008 10:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-09-2008 10:43