10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”

 

 

W 2007r. podjęto działania zmierzające do budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla. W miesiącu lipcu ubiegłego roku został rozstrzygnięty przetarg na realizację kompleksowej dokumentacji projektowej w wyniku którego wybrano Wykonawcę i jest nim Pracownia Projektowa Promost Consulting z Rzeszowa. Kolejnym krokiem było podpisanie w dniu 31.03.2008r. umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego (pre-umowa) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą a Gminą Miejską Przemyśl, zwaną dalej „Beneficjentem”.
W chwili obecnej pragniemy zaprezentować planowany przebieg obwodnicy miasta Przemyśla oraz wizualizację obiektów inżynierskich.

 Plany sytuacyjne drogi obwodowej

tekst: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

JPGPrzejazd pod ulicą Monte Cassino

JPGMost nad rzeką San w ciągu drogi obwodowej

JPGPrzejazd pod drogą obwodową w ciągu ulicy Emilii Plater

JPGMost nad rzeką San w ciągu drogi obwodowej

JPGPrzejazd pod ulicą Monte Cassino

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl