3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”

 

 

W 2007r. podjęto działania zmierzające do budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla. W miesiącu lipcu ubiegłego roku został rozstrzygnięty przetarg na realizację kompleksowej dokumentacji projektowej w wyniku którego wybrano Wykonawcę i jest nim Pracownia Projektowa Promost Consulting z Rzeszowa. Kolejnym krokiem było podpisanie w dniu 31.03.2008r. umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego (pre-umowa) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą a Gminą Miejską Przemyśl, zwaną dalej „Beneficjentem”.
W chwili obecnej pragniemy zaprezentować planowany przebieg obwodnicy miasta Przemyśla oraz wizualizację obiektów inżynierskich.

 Plany sytuacyjne drogi obwodowej

tekst: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

JPGPrzejazd pod ulicą Monte Cassino (49,11KB)

JPGMost nad rzeką San w ciągu drogi obwodowej (36,93KB)

JPGPrzejazd pod drogą obwodową w ciągu ulicy Emilii Plater (36,27KB)

JPGMost nad rzeką San w ciągu drogi obwodowej (62,58KB)

JPGPrzejazd pod ulicą Monte Cassino (62,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 05-09-2008 16:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:11