1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

15 lat partnerstwa Przemyśl - Paderborn - fotorelacja

W tym roku obchodzimy 15-lecie współpracy partnerskiej między Przemyślem a Paderborn. Z okazji tej rocznicy w dniach od 28 do 30 sierpnia br. w Przemyślu przebywali przedstawiciele miasta oraz Chór Katedralny z Paderborn. 

Obok spotkania członków obydwu towarzystw przyjaźni z Przemyśla i Paderborn 28 sierpnia, czwartek) oraz uroczystego koncertu Przemyskiej Orkiestry Kameralnej oraz Chóru "Domkamntorei am Hohen Dom zu Paderborn" w przemyskiej Archikatedrze 29 sierpnia, piątek), ważnym punktem obchodów rocznicy było spotkanie w Ratuszu 29 sierpnia br. Obok władz samorządowych Przemyśla wzięli w nim udział także przedstawiciele instytucji partnerskich obydwu miast. W jego trakcie wręczone zostały symboliczne wyróżnienia osobom najbardziej zasłużonym we współpracę Przemyśla i Paderborn. Ze strony niemieckiej otrzymali je:

- Josef Hackfort - Zastępca Burmistrza Paderborn, zaangażowany we współpracę od początku kontaktów w 1992r. Przyczynił się do nawiązania pierwszych kontaktów między Gimnazjum Goerdelera a II LO w Przemyślu;

- Wilhelm Lüke - były burmistrz miasta Paderborn, Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla, przez 3 kadencje wspierał aktywnie partnerstwo miast;

- Dieter Bartha - Dyrektor Urzędu Miasta Paderborn (od 2007r. na emeryturze) był pierwszym przedstawicielem miasta Paderborn, który w czerwcu 1991r. przyjechał do Przemyśla, za jego również sprawą Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu otrzymał dwie używane karetki;

- Heidi Wernerus Neumann - Honorowa Obywatelka Miasta Przemyśla i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Paderborn - Przemyśl;

- Karl-Ernst Neumann - aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Paderborn - Przemyśl, szczególnie mocno wspiera kontakty prywatne i gospodarcze;

- Manfred Schlaffer - pracownik Wydziału Kultury UM w Paderborn i osoba koordynująca wszystkie imprezy kulturalne w tym mieście, dzięki jego staraniom brały w nich udział przemyskie grupy. Koordynator Dni Kultury Polskiej w Paderborn (1998);

- dr Günter Wortmann - były długoletni dyrektor Gimnazjum Goerdelera - szkoły partnerskiej II LO;

- Susanne Brinkmann - pracownik Wydziału Młodzieży UM w Paderborn. Od 1993r. utrzymuje stałe kontakty i prowadzi wymianę młodzieży z Placówką Kształcenia Policealnego i Kursowego "Miteinander" w Przemyślu;

- Oliver Boraucke - pracownik Wydziału Kultury UM w Paderborn. Od 1993r. prowadzi stałą wymianę multiplikatorów między Przemyślem a Paderborn;

- Günther Falkenberg - Zastępca szefa Wodociągów w Paderborn - stała współpraca z przemyskim PWiK-iem.

Ze strony polskiej wyróżnienia otrzymali:

- Leszek Krzywoń - Prezes Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn, aktywnie wspiera prywatne kontakty polsko - niemieckie. W latach 1989 - 1994 Wiceprezydent Miasta Przemyśla, inicjator współpracy i podpisania oficjalnej umowy partnerskiej - nawiązanie pierwszego kontaktu w styczniu 1991r. w Poznaniu podczas Kongresu Restytucyjnego Związku Miast Polskich ;

- Mirosław Nodżak - Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu - od 1993r. stałe i intensywne kontakty gospodarcze z Zarządem Technicznym Miasta Paderborn i Przedsiębiorstwem Wodociągów "Steb";

- Zygmunt Bińkowski - Zastępca Prezesa PWiK, od 1993r. stałe i intensywne kontakty gospodarcze z Zarządem Technicznym Miasta Paderborn i Przedsiębiorstwem Wodociągów "Steb";

- Bożena Lelek - pracownik PWiK, aktywna współpraca z inżynierami Przedsiębiorstwa Wodociągów w Paderborn;

- Juliusz Dorosz - Wiceprezes Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn, aktywnie wspiera prywatne kontakty polsko - niemieckie. W latach 1990 - 1994 Wiceprezydent Miasta Przemyśla, za jego kadencji doszło do podpisania oficjalnej umowy partnerskiej;

- Ewa Godzień - nauczycielka języka niemieckiego w II LO, aktywnie wspiera kontakty polsko - niemieckie, od czasu pierwszych kontaktów z Gimnazjum Goerdelera organizuje wymianę uczniów między obydwoma szkołami;

- Elżbieta Malczyńska - nauczycielka języka niemieckiego w II LO, aktywnie wspiera kontakty polsko - niemieckie, od czasu pierwszych kontaktów z Gimnazjum Goerdelera organizuje wymianę uczniów między obydwoma szkołami;

- Beata Zawada - Dyrektor Placówki Kształcenia Policealnego i Kursowego "Miteinander" - od 1992r. do chwili obecnej stale współpracuje najpierw z Klubem "HOT", a następnie z Wydziałem Młodzieży UM w Paderborn w zakresie wymiany młodzieży, pośrednictwa Au-pair, członek Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn.

 

29 sierpnia odbyły się też spotkania w instytucjach partnerskich, tj. w II Liceum Ogólnokształcącym, w Specjalnym Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym - gdzie Heidi Wernerus - Neumann przekazała dar pieniężny w wysokości 920 Euro, w I Liceum Ogólnokształcącym, w Przemyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz w Placówce Kształcenia Policealnego i Kursowego "Miteinander".

W sobotę 30 sierpnia br. niemiecka i polska delegacja złożyły wiązanki kwiatów na wojskowych cmentarzach - polskim i niemieckim. Przez cały pobyt w naszym mieście goście z Paderborn brali także udział w imprezach związanych z Dniami Patrona Miasta - "Wincentiada".

 

 Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

 

JPGWręczenie wyróżnień (59,50KB)

JPGWręczenie wyróżnień (61,20KB)

JPGWręczenie wyróżnień (59,50KB)

JPGWręczenie wyróżnień (61,20KB)

JPGWycieczka rowerowa Chóru z Paderborn po okolicach Przemyśla (87,90KB)

JPGWycieczka rowerowa Chóru z Paderborn po okolicach Przemyśla (115,37KB)

JPGSpotkanie w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu (68,65KB)

JPGWręczenie wyróżnień (63,54KB)

JPGWręczenie wyróżnień (56,93KB)

JPGWręczenie wyróżnień (56,46KB)

JPGWręczenie wyróżnień (47,64KB)

JPGWręczenie wyróżnień (53,66KB)

JPGSpotkanie w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu (61,90KB)

JPGWręczenie wyróżnień (95,38KB)

JPGKoncert w Archikatedrze Przemyskiej (76,17KB)

JPGWręczenie wyróżnień (52,87KB)

JPGSpotkanie w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu (77,21KB)

JPGSymboliczne wyróżnienia wręczane osobom najbardziej zasłużonym we współpracę Przemyśla i Paderborn (82,71KB)

JPGWręczenie wyróżnień (82,61KB)

JPGWręczenie wyróżnień (58,79KB)

JPGSpotkanie w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu (48,78KB)

JPGWręczenie wyróżnień (61,74KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 05-09-2008 14:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-10-2008 08:53