7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Akcja "Gratowóz"

5 września br. odbyła się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Przemyślu oficjalna inauguracja akcji "Gratowóz" przygotowanej i prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych na zlecenie Prezydenta Miasta.
"Gratowóz" to mobilny punkt odbioru odpadów tzw. problemowych. W każdą sobotę począwszy od 6.09.2008 r. dzielnice naszego miasta przemierzać będzie specjalny samochód odbierający bezpłatnie od mieszkańców selektywnie zbierane odpady, a w szczególności przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki, zużyty sprzęt komputerowy, RTV i AGD itp. Jednocześnie mieszkańcy będą mogli uzgodnić z obsługą „gratowozu” termin odbioru odpadów wielkogabarytowych typu meble, lodówki, pralki itp. Inspiracją i wzorem "Gratowozu" jest podobna akcja prowadzona z powodzeniem od dłuższego czasu w Poznaniu.

Harmonogram zbiórki odpadów:

 

Drugą akcją ekologiczną przygotowaną i uruchamianą we wrześniu dla mieszkańców będzie "ścieżka edukacyjna", czyli zorganizowana wycieczka dla dzieci i młodzieży na składowisku odpadów przy ulicy Piastowskiej wraz z prelekcją ekologiczną. Trasa wycieczki rozpoczynać się będzie przy wjeździe na teren składowiska, gdzie ustawiono tablice informujące o istniejącym i perspektywicznym sposobie utylizacji odpadów. Następnie zwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia kwater do składowania odpadów wraz z całym zapleczem technologicznym. Ścieżka rok rocznie będzie ubogacana o kolejne elementy typu wiata ekologiczna, oczko wodne itp.

Obu tym akcjom przyświeca jeden cel: przybliżenie problematyki gospodarki odpadowej w powiązaniu z ochroną środowiska aby przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież i dzieci, że można korzystać z dobrodziejstw nowoczesnej gospodarki z zachowaniem wszelkich zasad ekologicznych i uświadomić jak ważnym wyzwaniem doby dzisiejszej dla kolejnych pokoleń jest ochrona życia i środowiska.

JPG"Gratowóz" (62,63KB)

JPGGratowóz na przemyskim Rynku (97,82KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-09-2008 14:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:14