5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXVII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXVII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 11 września 2008 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego (II piętro) Rynek 1 w Przemyślu.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2008 r.
3. Informacja Prezydenta Miasta w zakresie podejmowania działań w sprawie wniosku o zmianę granic Miasta Przemyśla.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu – proj. Nr 194/2008.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Przemyśla – proj. Nr 157/2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Przemyśla – proj. Nr 158/2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 3 w Przemyślu – proj. Nr 97/2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu – proj. Nr 161/2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym – proj. Nr 172/2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zawarcia porozumienia z:
a) Gminą Medyka o przejęciu zadania własnego w postaci prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego – 156/2008,
b) Gminą Żurawica – proj. Nr 159/2008,
c) Gminą Fredropol – proj. Nr 160/2008,
d) Gminą Orły – proj. Nr 176/2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – proj. Nr 171/2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. – proj. Nr: 162/2008, 163/2008, 164/2008, 165/2008, 166/2008, 167/2008, 168/2008, 169/2008, 170/2008, 179/2008, 191/2008, 192/2008, 193/2008.
13. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
a) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 180/2008,
b) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr: 181/2008, 182/2008, 183/2008, 185/2008, 186/2008, 188/2008, 190/2008,
c) zamiany nieruchomości – proj. Nr 189/2008,
d) zmieniająca Uchwałę Nr 159/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości proj. Nr 184/2008
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 313/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz Miasta Przemyśla – proj. Nr 187/2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oraz gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunku dochodów własnych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach – Proj. Nr 175/2008.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla oraz akceptacji wartości jednego punktu – proj. Nr 173/2008.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 3 – proj. Nr 174/2008.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemyślu – proj. Nr 177/2008.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2008 r. – proj. Nr 178/2008.
20. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
21. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za II kwartał 2008 r.
22. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
23. Interpelacje i wnioski radnych.
24. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 03-09-2008 15:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:16