Fundacja Kronenberga

Wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, finansując inicjatywy dot. edukacji ekonomicznej, innowacji w zakresie edukacji, dziedzictwa kulturowego i tradycji, twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, polityki społecznej i nauki przedsiębiorczości. W ramach wszystkich obszarów programowych mogą być finansowane m. in. warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.citibank.pl zakładka: Fundacja Kronenberga. środki finansowe.
Opublikował(a):  Data publikacji: 29-08-2008 12:21 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 29-08-2008 12:21

Na skróty