1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

15 Lat Partnerstwa Przemyśl - Paderborn

W roku 2008 mija już 15 lat od nawiązania pierwszych kontaktów między Przemyślem, a naszym niemieckim miastem partnerskim – Paderborn. Do pierwszego spotkania między przedstawicielami obydwu miast doszło już w styczniu 1991 roku na Kongresie Restytucyjnym Związku Miast Polskich w Poznaniu. Miasto Paderborn szukało wówczas partnera polskiego najchętniej w pobliżu granicy z Ukrainą. Już w czerwcu 1991 r. na zaproszenie władz naszego miasta do Przemyśla przyjechało 2 przedstawicieli Paderborn: zastępca burmistrza Paderborn – Hans Thöne oraz pan Dieter Bartha. Było to bezpośrednio po podpisaniu przez oba rządy naszych krajów „Paktu o dobrosąsiedzkich stosunkach i współpracy pomiędzy Polską a Niemcami”. Po tej wizycie w czerwcu 1992 r. na zaproszenie ówczesnego Prezydenta Miasta Przemyśla gościła u nas oficjalna delegacja władz miasta Paderborn. Oficjalna umowa została podpisana rok później w Przemyślu w dniu 14 maja, a ratyfikowana w grudniu 1993 r. w Paderborn.
Z okazji 15-lecia współpracy partnerskiej między Przemyślem a Paderborn w dniach od 28 do 30.08.2008 r. w Przemyślu przebywać będą przedstawiciele miasta oraz Chór Katedralny z Paderborn.
W programie przewidziane jest m.in. spotkanie władz miasta, przedstawicieli instytucji partnerskich, które ze sobą współpracują. Planowane są m.in. spotkania w II i I Liceum Ogólnokształcącym, w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, w Ośrodku-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym przy Wyb. Jana Pawła II i na Bakończycach oraz w Placówce Kształcenia Policealnego i Kursowego „Miteinander”. Spotkają się także członkowie Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn oraz niemieckiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn-Przemyśl. Ponadto w programie przewidziane jest symboliczne złożenie kwiatów na polskim i niemieckim cmentarzu wojskowym oraz wspólna polsko-niemiecka wycieczka rowerowa po fortach Twierdzy Przemyśl.
W dniu 29.08.2008 r. o godz. 19.00 w Archikatedrze Przemyskiej dla mieszkańców Przemyśla odbędzie się uroczysty koncert w wykonaniu Przemyskiej Orkiestry Kameralnej i Chóru Katedralnego z Paderborn. Program koncertu przewiduje m.in. wspólne wykonanie przez Chór i Orkiestrę dzieła J. Haydna pt. „Mszy terezjańska”
Przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Opr. Iwona Liweń
Wydział Kultury, Promocji i Turystyki

 

Opublikował:  | Data publikacji: 28-08-2008 13:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06