9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

List Otwarty Prezydenta Miasta Przemyśla do Sprzedawców Wyrobów Tytoniowych w Przemyślu

Szanowni Państwo

od wielu lat mamy w naszym mieście problem ze sprzedażą wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. Obecnie w Przemyślu kontynuujemy kampanię społeczną, której celem jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności sprzedawców w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.
Odpowiedzialna sprzedaż to postawa, która przyczynia się do większej troski o zdrowie dzieci i młodzieży poprzez starania dorosłych, aby wyroby tytoniowe nie były dostępne dla naszych dzieci, a sprzedający przestrzegali zakazu sprzedaży.
W tym roku po raz pierwszy podejmujemy działania wspólnie z Koalicją Partnerów Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18!, których podstawowym celem jest ograniczanie dostępu młodych ludzi do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Kulminacją tegorocznej edycji Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży będzie ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży – jednorazowa akcja edukacyjno – kontrolna, zaplanowana na 11 września br.
Specjalne patrole Straży Miejskiej oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dostarczą Państwu ulotki i naklejki z logiem naszej akcji oraz treścią obowiązujących przepisów prawnych. Ulotka dodatkowo zawiera wskazówki dla sprzedawców, jak odmawiać sprzedaży papierosów niepełnoletnim. Otrzymane naklejki powinni Państwo umieścić w widocznym miejscu dla klientów, np. na drzwiach wejściowych do punktu sprzedaży lub na kasie.
W związku z powyższym zapraszam do wspólnego, wielotorowego działania, które może przyczynić się do poprawy zdrowia i ograniczania zgubnego wpływu nikotyny. Wierzę, że ten program przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności za zdrowie młodego pokolenia i ograniczy dostępność osób nieletnich do wyrobów tytoniowych.

Licząc na Państwa przychylność, serdecznie pozdrawiam.

 

ROBERT CHOMA
PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

 

 

JPGOgólnopolski Program Sprzedaży (95,04KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 08-08-2008 08:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09