Spotkanie członków Związku Gmin Fortecznych

24 lipca br. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu zebrali się członkowie Związku Gmin Fortecznych, na które przybyli także pracownicy Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z rozpoczynającymi się pracami nad pre-umową dotyczącą realizacji Projektu "Zagospodarowanie obiektów i terenów wchodzących w skład Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl". Projekt ten został ujęty w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Wysokość jego dofinansowania z UE to 5 mln Euro.

W trakcie spotkania dr Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej przedstawił krótko historię Twierdzy Przemyśl, a także postęp dotychczasowych prac planistycznych wraz z Programem Planu Ochrony Zespołu Parków Kulturowych Krajobrazu Warownego Twierdza Przemyśl. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego szczegółowo przedstawili wymogi pre-umowy, której podpisanie jest przewidziane w najbliższym czasie (pre-umowa to forma zobowiązania beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji). Odpowiadali także na liczne pytania zebranych na sali przedstawicieli gmin - członków Związku Gmin Fortecznych.

JPGDyskusja (48,80KB)

JPGPrezentacja Urzędu Marszałkowskiego (55,44KB)

JPGdr Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej (51,44KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-07-2008 15:58 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06

Na skróty