10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konfrencja prasowa Prezydenta Miasta w sprawie zmiany granic Przemyśla

Dzisiaj (22 lipca br.) odbyła się konferencja prasowa Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla, której głównym przedmiotem była zmiana granic Przemyśla oraz przedstawienie przebiegu rozmów, jakie odbył Prezydent z Sekretarzem Stanu w MSWiA Tomaszem Siemoniakiem w dniu wczorajszym (21 lipca). W konferencji wzięli uczestniczyli także Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Iwaneczko oraz radni Rady Miejskiej Bogusław Zaleszczyk i Ludwik Kaszuba.
Prezydent Robert Choma wyraził zadowolenie z przebiegu spotkania w Ministerstwie, w którym oprócz niego uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Przemyślu Bogusław Zaleszczyk i Ryszard Kulej. Minister T. Siemoniak obiecał ponowne przedstawienie wniosku o zmianę granic miasta Przemyśla Wicepremierowi Grzegorzowi Schetynie, do którego kompetencji należy przygotowanie ostatecznego kształtu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast (…), który w obecnej wersji jest niekorzystny dla Przemyśla. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do końca lipca br., a według uzyskanych w Ministerstwie informacji projekt jest przewidziany do wstępnego rozpatrzenia w trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów.
W rozmowie z Ministrem T. Siemoniakiem Prezydent usłyszał także zapewnienie, że wniosek przygotowany przez Zespół ds. zmiany granic miasta Przemyśla został uznany za jeden z lepiej przygotowanych w tym roku, na co zresztą zwracał uwagę także Wojewoda Podkarpacki w swojej opinii. Jako przesłankę do sformułowania negatywnego stanowiska zawartego w projekcie rozporządzenia, podano wyniki konsultacji społecznych w proponowanych do przyłączenia sołectwach.
Prezydent Robert Choma odniósł się także na stanowiska Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej, które zostało przedstawione na poniedziałkowej konferencji prasowej. Wyraził żal, że nie udało się w tak ważnej dla naszego miasta sprawie zachować do końca jednolitego stanowiska oraz że nie uzyskał w końcowej fazie starań o większy Przemyśl wsparcia ze strony posłów koalicji oraz radnych Klubu PO, którzy nie wzięli udziału w rozmowach w MSWiA, pomimo zaproszenia.
Prezydent podkreślił także, że niezależnie od ostatecznej decyzji w sprawie poszerzenia, zamierza kontynuować rozpoczęte działania. Cieszy go więc - tym kontekście - zapewnienie Ministra T. Siemoniaka, że po pewnych korektach będzie można w przyszłym roku oczekiwać satysfakcjonującego efektu w tej sprawie.

JPGKonferencja prasowa Prezydenta Miasta (65,05KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 22-07-2008 14:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2008 13:27