15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozmowy „ostatniej szansy” z Ministrem w najbliższy poniedziałek

Na poniedziałek 21 lipca br. (15.30) ustalone zostało spotkanie Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy z Sekretarzem Stanu w MSWiA Tomaszem Siemoniakiem. Będą to rozmowy „ostatniej szansy”, decydujące o powodzeniu starań samorządu miasta zawartych we wniosku o zmianę granic Przemyśla. Do zmiany negatywnego stanowiska Ministerstwa, wyrażonego w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast (…), Prezydent chce przekonywać w obecności zaproszonych do udziału posłów koalicji rządowej – Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego - z terenu okręgu krośnieńsko – przemyskiego, wojewody podkarpackiego, a także Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu oraz radnych reprezentujących działające w niej ugrupowania: Marka Rząsy, Bogusława Zaleszczyka, Ryszarda Kuleja i Janusza Zapotockiego. Przypomnijmy, że Rada Miejska jednomyślnie poparła plany poszerzenia Przemyśla, a radni aktywnie uczestniczyli w pracach Zespołu ds. zmiany granic.
Opublikował:  | Data publikacji: 18-07-2008 12:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2008 13:27