12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie projektów ze środków finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego

15 lipca br. Bank Gospodarstwa Krajowego zakwalifikował do dofinansowania wnioski złożone przez Gminę Miejską Przemyśl na realizację projektu pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Herburtów w Przemyślu”. W jego ramach planowane jest wykonanie dwupiętrowego budynku mieszkalnego na 26 mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. droga wewnętrzna, plac zabaw). Planowany termin realizacji: wrzesień 2008 r. – lipiec 2009 r. Kwota dofinansowania: 650 444,72 zł.
Drugi z dofinansowanych projektów pt. „Remont i przebudowa budynku połączona z adaptacją pustostanów na dwa lokale socjalne przy ul. Herburtów 24 w Przemyślu” będzie realizowany w terminie wrzesień 2008 r. – listopad 2008 r. Kwota dofinansowania: 37 727,06 zł.

Na realizacje zadań z zakresu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni oraz domów dla bezdomnych Bank Gospodarstwa Krajowego udziela wsparcia w wysokości 20% kosztów przedsięwzięcia. Finansowe wsparcie będzie przysługiwać po podpisaniu umowy.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl