14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oświadczenie w sprawie zmiany granic miasta

O Ś W I A D C Z E N I E

wydane w związku z ukazaniem się „projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta”, w którym negatywnie został rozpatrzony wniosek Gminy Miejskiej Przemyśl dot. poszerzenia miasta.

Zupełnym zaskoczeniem była dla nas informacja o negatywnym stanowisku MSWiA w sprawie poszerzenia granic miasta Przemyśla. Tym bardziej, że Wojewoda Podkarpacki - znający bliżej problematykę lokalną - wydał pozytywną opinię w kwestii poszerzenia miasta Przemyśla o 4 sołectwa. Opinia ta oczywiście nie jest wiążąca ale jest brana pod uwagę właśnie ze względu na znajomość lokalnych uwarunkowań.

Jeżeli projekt rozporządzenia zostanie przyjęty przez Rząd, dla miasta Przemyśla oznacza to olbrzymie ograniczenie szans rozwoju. Pozyskane tereny miały być bowiem przeznaczone pod nowe inwestycje i zabezpieczenie potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Ten problem niestety pozostanie, gdyż powyższa decyzja zamyka – na dzień dzisiejszy - miastu drogę do rozwoju. Takie stanowisko jest dla nas niezrozumiałe. Budzi wręcz nasze oburzenie.

Mamy jednak nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie. Aktualnie jest to tylko projekt rozporządzenia, a nie obowiązujący akt prawny. Liczymy jednak, że Rząd podejmie pozytywną decyzję dla miasta Przemyśla. Będzie to zresztą zgodne z obietnicami wyborczymi Platformy Obywatelskiej i deklaracjami Premiera po wyborach mówiących o wspieraniu rozwoju samorządów i cedowania większej liczby spraw na poziom samorządu lokalnego. Obietnice te obejmowały bowiem zwiększenie kompetencji samorządów lokalnych, a decyzja MSWiA jest tego całkowitym zaprzeczeniem.

Miasto musi się rozwijać, a bez nowych terenów jest to po prostu niemożliwe.

 

Wiesław Jurkiewicz

Zastępca Prezydenta

 

Opublikował:  | Data publikacji: 14-07-2008 14:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2008 13:27