18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla – ogłoszony przetarg

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla – I etap


11 lipca 2008 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w następujących szkołach:

  • Szkoła Podstawowa Nr 4,
  • Szkoła Podstawowa nr 15,
  • Gimnazjum Nr 3,
  • Zespół Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych.

 
Zakres rzeczowy prac obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian oraz izolacje termiczne dachów.

Planowany termin realizacji inwestycji: sierpień 2008 r. -sierpień 2009 r.

9 maja 2008 roku podpisana została umowa finansowa pomiędzy Gmina Miejską Przemyśl a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie której przedmiotowa inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 880 427€.

Termin składania ofert upływa: 4 sierpnia 2008 r. o godzinie 10:00.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Wydział Inwestycji, Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich

Opublikował:  | Data publikacji: 14-07-2008 13:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09