14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczynamy prace nad projektem programu współpracy na rok 2009

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. 

Wobec powyższego serdecznie zapraszam przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających w Przemyślu do zgłaszania propozycji i uwag dotyczących programu współpracy na rok 2009. Postawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący Program Współpracy na rok 2008.
Następnie, zgodnie z harmonogramem spotkań Władz Miasta z organizacjami pozarządowymi, odbędą się konsultacje projektu programu. 
Wszelkie propozycje proszę zgłaszać do 19 września 2008 r. na adres: Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, Rynek 1, pok. 29, II piętro, tel. 675-20-77, e-mail: rob.gaw@op.pl.

Jednocześnie zapraszam przewodniczących poszczególnych Grup Roboczych do przygotowania propozycji realizacji zadań publicznych na rok 2009. Zachęcam przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych do nawiązania kontaktu i współpracy z grupami w określonych dziedzinach tematycznych.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-07-2008 11:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2008 12:42