10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Moje miasto oczami dzieci Polskich i Mołdawskich

Efektem kontynuacji współpracy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 z Przemyśla z młodzieżą szkół z Komratu na Mołdawii jest otwarta w przemyskiej Bibliotece Pedagogicznej wystawa prac plastycznych. Ekspozycja nosi tytuł „Moje miasto” i ukazuje najbardziej charakterystyczne elementy architektoniczne obu miast. Prezentowane są prace wykonane pastelą i akwarelą. Komisarzem wystawy jest nauczycielka plastyki Pani Małgorzata Teńczyńska.
W uroczystości otwarcia wystawy udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Przemyśla, Rady Miasta, grupa młodzieży z piętnastki a także wolontariusze, którzy zainicjowali współpracę z odległą Mołdawią. 
Przybyłe osoby wyraziły uznanie co do wartości artystycznej prezentowanych prac, oraz przekonanie o słuszności utrzymywania kontaktów z rodakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju.

Warto wspomnieć, że rok temu na zaproszenie Szkoły Podstawowej Nr 15  w Przemyślu gościła 12 osobowa grupa dzieci polskiego pochodzenia z Komratu. Podczas tego pobytu mołdawskie dzieci poznały historię naszego miasta i kraju, zwiedziły Przemyśl i okolice. Uczestniczyły także w zajęciach lekcyjnych podczas których doskonaliły mowę w języku ojczystym ich dziadków i pradziadków.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-07-2008 10:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-07-2008 11:00