10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt "Otwarte granice"-kalendarium spotkań

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej realizowały projekt polegający na wzmocnieniu współpracy partnerskiej Przemyśla i Drohobycza w sferze socjalnej i młodzieży, przy wykorzystaniu doświadczeń pogranicza polsko-niemieckiego.

Harmonogram spotkań obejmował:

1. Seminarium w Drohobyczu w dniach 23-24 listopada 2007 r.
2. Wizytę studyjną w region pogranicza polsko-ukraińskiego w dniu 22.01.2008 r.
3. Wizytę studyjną w region pogranicza polsko-niemieckiego w dniach 30.03-04.04.2008 r.
4. Konferencję podsumowującą w Przemyślu w dniach 20-21.06.2008 r.

W ramach projektu podjęto następujące działania:

W listopadzie 2007 roku w Drohobyczu odbyło się seminarium, w którym uczestniczył mer Drohobycza Mykoła Huk oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, a także pracownicy instytucji samorządowych obu miast m.in. z Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Danuta Wiech, która wygłosiła referat na temat: „Opieka nad dzieckiem i rodziną na przykładzie miasta Przemyśla”.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 22 stycznia 2008 r. również w Drohobyczu, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego: Agnieszka Pacławska - inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich i Zbigniew Różycki - inspektor w Wydziale Edukacji i Sportu, dotyczyło perspektyw realizacji wspólnych projektów w dziedzinie współpracy organizacji sportowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i problematyki osób niepełnosprawnych.

Od dnia 30 marca do 04 kwietnia br. przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zgorzelcu. Wizyta była okazją do rozmów z lokalnymi specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz poznania najlepszych projektów polsko – niemieckich realizowanych w Zgorzelcu, Groshennersdof oraz Bad Muskau.

Natomiast w dniu 14 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Danuta Wiech podzieliła się doświadczeniem ze współpracy z organizacjami pozarządowymi z delegacją Niemiecką z Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI, która przybywała w naszym mieście z roboczą wizytą. Delegacji przewodniczył Tim Bohse – koordynator projektu.

W dniach 20 i 21 czerwca br. w Przemyślu odbyła się konferencja podsumowująca zdobyte dotychczas doświadczenia.

Opublikował:  | Data publikacji: 08-07-2008 15:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-09-2013 12:16