10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Komisji Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Przemyślu

W piątek 4 lipca br. w przemyskim Hotelu „Gromada” odbyło się posiedzenie Komisji Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej ds. Polski Wschodniej. Podczas posiedzenia dyskutowano między innymi na temat: „Celów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla przedstawił zgromadzonym walory turystyczne miasta Przemyśla oraz ofertę inwestycyjną w oparciu o funkcjonującą w Przemyślu podstrefę ekonomiczną. Obrady były również areną dyskusji na temat: „Promocji Polski Wschodniej:” oraz „Stymulowania rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy”. Na zakończenie posiedzenia rozmawiano o zrównoważonym rozwoju potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, temat ten został zaprezentowany na przykładzie tras rowerowych.
W programie znalazło się również zwiedzania Miasta Przemyśla, a każdy z uczestników otrzymał informacyjny zestaw promujący Przemyśl. Wśród delegatów byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z terenu całego kraju. W posiedzeniu oprócz członków Komisji i wspomnianych przedstawicieli administracji uczestniczyli również Pan Krzysztof Hetman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Pani Danuta Jabłońska Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Pan dr Paweł Wojciechowski Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Organizatorem przedsięwzięcia był Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPosiedzenie Komisji Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Przemyślu

Opublikował:  | Data publikacji: 04-07-2008 15:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09