10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wystawa "Studenci Miastu" na rozpoczęcie praktyk

4 lipca br. rozpoczęły się oficjalnie kolejne praktyki studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Z tej okazji w holu Urzędu Miejskiego (Rynek 1) otwarta została wystawa prac będących owocem ubiegłorocznych praktyk w naszym mieście. W trakcie tego wydarzenia grupę prawie dwudziestu studentów oraz opiekuna praktyk mgr inż. arch. Elżbietę Frankowską - Cząstka powitała Sekretarz Miasta Henryka Kaszycka Paniw.

Prezentowana wystawa zatytułowana "Studenci Miastu" pokazuje prace będące efektem praktyki inwentaryzacyjno - konserwatorskiej, która odbywała się w Przemyślu w lipcu 2007r. Ich tematem były m.in. studium i koncepcja zagospodarowania wybrzeża Sanu, inwentaryzacja przęsła mostu kolejowego nad Sanem, czy też obiektów przemyskiego Cmentarza Głównego.

W tym roku studentom zaproponowano: inwentaryzację i propozycje wyeksponowania sylwetki i zabudowy miasta od strony torów, wzdłuż magistrali kolejowej E 30 (Dworzec PKP Zasanie i jego otoczenie, Dworzec Główny PKP ze szczególnym uwzględnieniem jego ekspozycji od strony Pl. Legionów, teren od Mostu Kamiennego do Dworca Głównego, Dworzec Główny – ul. Mickiewicza, Dworzec Główny PKP od strony Dworca PKS z zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie, Międzynarodowy Dworzec Kolejowy i ul. Czarneckiego), inwentaryzację i projekt zagospodarowania placów publicznych położonych w historycznej części miasta (Rybi Plac, Plac Legionów, Plac Orląt Przemyskich) oraz projekt zagospodarowania miejsca pamięci przy ul. Lwowskiej (zaplecze stacji diagnostycznej).

Praktyki inwentaryzacyjne na terenie miasta Przemyśla, dla studentów po III roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, prowadzone pod kierunkiem prof.zw.dr hab.inż. arch. Andrzeja Kadłuczki, profesora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, którego jest Dyrektorem, odbywają się nieprzerwanie od 1996 r. w ramach umowy o współpracy, zawartej pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Politechniką Krakowską. Bezpośrednim opiekunem praktyk jest mgr inż. arch. Elżbieta Frankowska - Cząstka.
Praktyki w Przemyślu mają swoją tradycje Pierwsze praktyki studenckie krakowskiego wydziału sięgają lat 70-tych i prowadzone były przez prof. zw. dr hab. inż arch. Józefa T. Frazika.
Dyrektorem Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, był wówczas prof. zw.dr hab. inż. arch. Wiktor Zin. Ówcześni studenci, owianych wręcz legendą przemyskich praktyk, stali się wziętymi architektami oraz cenionymi profesorami Uczelni Architektonicznych.
Wykonane wówczas przez studentów krakowskich prace inwentaryzacyjne, pod kierunkiem wybitnego badacza, naukowca i dydaktyka - prof. Józefa T. Frazika związanego przez wiele lat z Przemyślem, nierzadko stanowią jedyny dokument inwentaryzacyjny zabytkowych obiektów.

JPGOotwarcie wystawy "Sudenci Miastu" (71,39KB)

JPGOotwarcie wystawy "Sudenci Miastu" (71,39KB)

JPGOtwarcie wystawy "Sudenci Miastu" (64,20KB)

JPGOtwarcie wystawy "Sudenci Miastu" (46,57KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-07-2008 13:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06