16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Raport na temat współpracy

Opracowanie Raportu na temat oceny realizacji polityki Miasta Przemyśla wobec organizacji pozarządowych wynika z zapisów Karty Współpracy - wieloletniego programu współpracy. Raport jest dokumentem, który cyklicznie monitoruje i ocenia jakość i efektywność współpracy. Przyjęty przez Zespół Konsultacyjny zostaje przedłożony Prezydentowi Miasta i Radzie Miejskiej.

Od roku 2010 Raport został zastąpiony sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Treść sprawozdań dostępna jest w zakładce "Sprawozdania".

DOTWspółpraca 2008

DOTWspółpraca 2009

DOTWspółpraca 2004-2005

DOTWspółpraca 2007

DOTWspółpraca 2006

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl