11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Raport na temat współpracy

Opracowanie Raportu na temat oceny realizacji polityki Miasta Przemyśla wobec organizacji pozarządowych wynika z zapisów Karty Współpracy - wieloletniego programu współpracy. Raport jest dokumentem, który cyklicznie monitoruje i ocenia jakość i efektywność współpracy. Przyjęty przez Zespół Konsultacyjny zostaje przedłożony Prezydentowi Miasta i Radzie Miejskiej.

Od roku 2010 Raport został zastąpiony sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Treść sprawozdań dostępna jest w zakładce "Sprawozdania".

DOTWspółpraca 2008 (237,50KB)

DOTWspółpraca 2009 (312,00KB)

DOTWspółpraca 2004-2005 (104,00KB)

DOTWspółpraca 2007 (156,00KB)

DOTWspółpraca 2006 (130,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 01-07-2008 15:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-01-2013 19:08