11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Święto Zamku Kazimierzowskiego - Konferencje naukowe

Główne obchody święta przemyskiego Zamku odbyły się 21 i 22 czerwca, jednak tak naprawdę rozpoczęły się kilka dni wcześniej imprezami towarzyszącymi. Były to dwie konferencje popularnonaukowe, które odbywały się w samo południe 18 i 19 czerwca. Tematem pierwszej były „Symbole Państwa i Narodu Polskiego”, a swoje przemyślenia dotyczące tego tematu przedstawili: prof. dr hab. Andrzej Olejko (Rzeszów) „Oznaczenia przynależności państwowej w polskim lotnictwie wojskowym”, dr Janusz Polaczek (Przemyśl) „Symbolika państwowa w Księstwie Warszawskim”, mgr Zbigniew Nestorowicz (Lublin) „Godło Królestwa Polskiego w sztuce dekoracyjnej ostatnich Jagiellonów”, dr Wioletta Zawitkowska (Rzeszów) „Ziemia przemyska w najstarszych polskich herbach”, prof. zw. dr hab. Jerzy Motylewicz (Przemyśl, Rzeszów) Starostowie a samorząd Przemyśla w XVI – XVII w. W sferze rytuału oraz władzy państwowej i samorządności”, mgr August S. Fenczak (Przemyśl) „Skąd przybył do Przemyśla herbowy niedźwiadek?”. Temat przewodni drugiego dnia konferencji związany był z miejscem, w którym się ona odbywa i nosił tytuł „Zamek przemyski jako symbol i miejsce sprawowania władzy państwowej”. Referaty wygłosili: mgr Andrzej Koperski (Przemyśl) „Gród przemyski w świetle źródeł archeologicznych”, prof. dr hab. Zbigniew Pianowski (Kraków) „Przemyśl jako centrum władzy w czasach pierwszych Piastów”, mgr Lucjan Fac (Przemyśl) „Zamek przemyski w XV i XVI wieku”, dr Renata Trawka (Rzeszów) „Piotr Kmita jako starosta przemyski”.

 

źródło: PCKiN

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 23-06-2008 15:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06