8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Pro Memoria” dla Piętnastki

W dniu 17 czerwca br. w Rzeszowie w sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się doniosła uroczystość wręczenia Medalu „Pro Memoria”. Wśród 7 wyróżnionych laureatów znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu w ramach szkolnego programu wychowania patriotycznego, szczególnie aspektów dotyczących II wojny światowej i okresu późniejszego, realizuje cały szereg działań związanych z historią Przemyśla i jego okolic.
Od wielu już lat cyklicznie w okolicach 17 września, społeczność szkolna organizuje uroczystość upamiętniającą ofiary napaści niemieckiej i sowieckiej na Polskę. Jednym z takich przedsięwzięć jest „cichy marsz” poświęcony pamięci ofiar obydwu okupacji. Trasa, która rozpoczyna się w szkole, wiedzie ulicą Sybiraków do sowieckiego bunkra obronnego z 1940 roku z tzw. linii Mołotowa – symbolu sowieckiej okupacji Przemyśla. W tym miejscu odbywa się część programu artystycznego upamiętniającego wydarzenia związane z napaścią sowiecką na Polskę. Następnie młodzież udaje się ul. Lwowską do miejsca straceń mieszkańców Przemyśla i okolic z 23 listopada 1943 – w odwecie za okupację sabotażową dokonaną przez żołnierzy AK – spalenie fabryki produkującej wozy dla wermachtu, rozstrzelano tam 10 zakładników narodowości polskiej. W tym miejscu odbywa się dalsza część programu artystycznego. Młodzież wygłasza okolicznościowe referaty, recytuje wiersze, składa kwiaty i zapala znicze. W trakcie tych uroczystości żołnierze Polsko – Ukraińskiego Batalionu z Garnizonu Przemyskiego wystawiają warty honorowe. W uroczystościach tych biorą udział przedstawiciele władz duchownych, przedstawiciele władz samorządowych oraz wojsko i policja. W uroczystości tej występują również jako zaproszeni goście Sybiracy i świadkowie tamtych wydarzeń, których w miarę możliwości i potrzeb prosi o zabranie głosu.
W rocznicę rozstrzelania – 26 listopada, na wspomnianym miejscu straceń od kilku lat organizowane są okolicznościowe spotkania młodzieży szkolnej z rodzinami pomordowanych, biorą w nich udział przedstawiciele kombatantów. Uroczystość ma charakter bardzo poważny, rozpoczyna ją odśpiewanie hymnu państwowego, następnie głos zabierają zaproszeni goście, później następuje składanie kwiatów i zapalanie zniczy.
Ponadto uczniowie spotykają się z zaproszonymi do szkoły świadkami tragicznych wydarzeń okresu II wojny światowej (Sybirakami, kombatantami). Uczestniczą w programie edukacyjnym „Śladami Przeszłości”. W ramach tego programu opiekują się wybranym zabytkiem, zbierają pamiątki związane z wydarzeniami historycznymi z okresu II wojny światowej, prowadzą wywiady z rodzinami osób poległych, przygotowują prezentacje multimedialne i wystawy prac plastycznych.
W ramach szkolnego programu wychowawczego nie tylko nauczyciele historii angażują się w przybliżanie dzieciom przeszłości, ale wszyscy nauczyciele by tym samym przygotować dzieci do cyklicznie organizowanych przez szkołę uroczystości upamiętniających tragiczną okupację sowiecką i niemiecką.

Szkoła Podstawowa Nr 15 została nagrodzona w podwójny sposób gdyż organizatorzy uroczystości poprosiliby uczniowie przygotowali również program artystyczny. Program wykonany przez małych artystów dostarczył wielu nieukrywanych wzruszeń kombatantom, ale i pozostałym uczestnikom uroczystości.

Mirosław Bar
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu
Opublikował:  | Data publikacji: 21-06-2008 10:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06