14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Narkotyki Stop

12 czerwca br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu odbyła się debata środowiskowa "Młodzieżowi liderzy w programach profilaktycznych - co z tego wynika", która była jednocześnie podsumowaniem liderskiego programu profilaktycznego Narkotyki Stop realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych w Przemyślu. Obok młodzieży wzięli w niej udział m.in. Dariusz Iwaneczko Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Irena Brodzińska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Straży Miejskiej, a także Wydziałów Edukacji i Sportu oraz Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

Program, którego zakończeniem była debata, jest liderskim programem profilaktycznym, zakłada bowiem, że młodzież samodzielnie będzie działać na rzecz szerzenia wśród rówieśników idei stylu życia wolnego od środków uzależniających. Program jest realizowany przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" w Nisku, a jego autorkami są Beata Śliwińska (pedagog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz Ewa Rejman (pedagog, członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku).

Celem głównym Programu jest wyposażenie młodzieżowych liderów i nauczycieli w umiejętności potrzebne popularyzacji postaw propagujących życie wolne od środków uzależniających oraz zaktywizowanie środowisk szkolnych oraz środowiska lokalnego wokół problemu przeciwdziałania narkomanii. Te działania rozpoczęto 1 lutego br. i skierowane były one do środowisk 8 szkół ponadgimanzjalnych z terenu Przemyśla. W I etapie odbyło się szkolenie pedagogów, a w następnym 120 liderów młodzieżowych wzięło udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych oraz zajęciach edukacyjno - informacyjnych. W etapie III przygotowano na terenie szkół imprezy dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli pod postacią happeningów, koncertów i akcji plakatowych. Kończąca program debata odbywała się z udziałem liderów, nauczycieli, samorządu lokalnego oraz instytucji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

JPGDebata "Narkotyki - Stop" (63,46KB)

JPGDebata "Narkotyki - Stop" (78,74KB)

JPGDebata "Narkotyki - Stop" (63,19KB)

JPGDebata "Narkotyki - Stop" (59,24KB)

JPGDebata "Narkotyki - Stop" (67,05KB)

JPGDebata "Narkotyki - Stop" (62,94KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 19-06-2008 14:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09