7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oddano kolejny budynek TBS-u przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

W dniu 13 czerwca br. przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu oddana została kolejna inwestycja prowadzona przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przybyłych na tę uroczystość powitał Mariusz Tkacz Prezes TBS-u. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla powiedział, iż jest to radosna chwila, ale potrzeb lokalowych w naszym mieście jest o wiele więcej. Prezydent Miasta Przemyśla jest inicjatorem szeregu działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Przemyślan. Przypomniał, iż przeznaczanie terenów Gminy oraz nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez TBS jest jednym z tych działań.
W oddanym oficjalnie dziś do użytku budynku przy ul. Rosłońskiego znajduje się 107 mieszkań, zostały one już przekazane mieszkańcom. Przemyski TBS zarządza obecnie 10 wybudowanymi przez Spółkę budynkami, w których znajduje się 327 mieszkań. Najmłodszy mieszkaniec nowo wybudowanego bloku TBS-u ma 2,5 miesiąca.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPrzybyłych powitał Pan Mariusz Tkacz - Prezes TBS-u (104,96KB)

JPGMieszkańcy bloku przy ul. Rosłońskiego podczas uroczystości oficjalnego przekazania inwestycji (130,91KB)

JPGPoświęcenie budynku przez Księdza Proboszcza (119,89KB)

JPGNajmłodszy mieszkaniec bloku przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu ma 2,5 miesiąca (141,46KB)

JPGRobert Choma Prezydent Miasta Przemyśla powiedział, iż jest to radosna chwila, ale potrzeb lokalowych w naszym mieście jest o wiele więcej. (87,43KB)

JPGOddano kolejny budynek TBS-u przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu (137,73KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 13-06-2008 14:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-07-2008 09:19