16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończyła się realizacja projektu „Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej starówki”

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej starówki”, w ramach którego odnowione zostały cztery zabytkowe kamienice Starego Miasta – Rynek 5, Rynek 6, Franciszkańska 14 oraz Kazimierza Wielkiego 9. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGKamienica przy ul. Franciszkańskiej 14

JPGKamienica przy ul. Kazimierza Wielkiego 9

JPGKamienice Rynek 5 i 6

JPGKamienice Rynek 5 i 6

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl