18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Program Scenografii Miasta Przemyśla

Mieszkańcy przechodzący w pobliżu Urzędu Miejskiego z zainteresowaniem przyglądają się kilku planszom stojącym od niedawna przed głównym wejściem do budynku. Są to wizualizacje reklamujące Program Scenografii Miasta Przemyśla, na których przedstawiono  m.in.  projekt koncepcyjny kolorystyki elewacji zabudowy ulic Franciszkańskiej, Kazimierza Wielkiego i Rynku Starego Miasta.

Ogólne założenia Programu Scenografii Miasta Przemyśla nawiazuja do wizerunku Miasta z poczatku XX w. oraz stylu nazywanego potocznie jako „retro”. Program dotyczy strefy zabytkowej Miasta określanej przez konserwatorów strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej.
W szczególności jest to centrum historyczne obejmujace Rynek oraz biegnace od niego ulice – Franciszkańska i Kazimierzowska. Poprzez realizację Programu zamierzamy podnieść atrakcyjność tego miejsca.
W Programie Scenografii zaproponowano projekty koncepcyjne w następujacych zakresach tematycznych:
- witryny sklepowe z szyldami i reklamami,
- ściany szczytowe budynków zaprojektowane do prezentacji reklam specjalnych,
- kioski z kwiatami i pamiątkami, stragany,
- słupy ogłoszeniowe i informacja turystyczna.

Projekty koncepcyjne w formie wizualizacji graficznej zostały opracowane przez Firmę Profika, Studio Graficzne w Warszawie, na zamówienie Miasta, w roku ubiegłym.


Drugim elementem Programu jest projekt koncepcyjny kolorystyki elewacji w zabudowie ulic Franciszkańskiej, Kazimierza Wielkiego i Rynku Starego Miasta. Projekt wykonany został nieodpłatnie przez Firę Caparol w pracowni architektonicznej Firmy w Berlinie i został przekazany na poczatku 2008 r. Materiały do opracowania koncepcji kolorystyki zostały dostarczone przez Miasto. Wzakresie inwentaryzacyjnym pochodza ze zbiorów Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej w Przemyślu. Rysunki inwentaryzacyjne elewacji kamienic w zabudowie ulic wykonało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Kartograficzne w Rzeszowie na poczatku lat  osiemdziesiatych XX w.


O potrzebie zmiany wizerunku miasta mówi się coraz częściej, zarówno na łamach prasy jak i w środowisku radnych miejskich oraz na spotkaniach poświęconych turystyce i jej rozwojowi. Pytaja o to mieszkańcy miasta. Prezentowane Przemyślanom wizualizacje elementów Programu są pierwszymi, sygnalizacyjnymi - wkrótce będą pojawiały się kolejne. Celem prezentacji jest upowszechnienie programu oraz zmiana przyzwyczajeń mieszkańców. Nakłonienie do innego spojrzenia na Miasto. Spodziewamy się, że Program, a zwłaszcza jego założenia projektowe, spodobaja się i wspólnie przeobrazimy nasze miasto zgodnie z hasłem „Przemyśl, jedyne takie miasto”. Założenia Programu Scenografii Miasta Przemyśla zostały już przedstawione środowisku konserwatorskiemu na VII Europejskiej Giełdzie Informacji Renowacyjnej EGIR 2008 w Krakowie, w dniach 31 marca i 1 kwietnia. W ciągu najbliższego miesiąca planowana jest zorganizowanie konferencji także w Przemyślu, na której będzie można zapoznać się z założeniami Programu.

JPGPlansza reklamująca Program

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 05-06-2008 15:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09