23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wybrane zostały władze Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

W dniu 2 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Podczas obrad wybrane zostały związkowe władze. Przewodniczącym Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl wybrany został jednomyślnie Lucjan Fac - Przewodniczący Rady Gminy Żurawica, wiceprzewodniczącym został Tadeusz Bobek Sekretarz Gminy Krasiczyn. Wybrany został również zarząd. Przewodniczącym wybrany został Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, funkcję wiceprzewodniczącego związku pełnił będzie Jan Pączek Starosta Przemyski, członkami zarządu wybrani zostali: Ryszard Cząstka Wójt Gminy Orły, Marek Iwasieczko Wójt Gminy Medyka oraz Witold Kowalski Wójt Gminy Przemyśl.
Zgodnie z przyjętym statutem do zadań Związku należy aktywne wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój gospodarczy, zwłaszcza rozwój i promocję turystki na terenie Gmin tworzących Związek.
Zgromadzeni podkreślali, iż powinny one rozpocząć się jak najszybciej. Ważnym czynnikiem prowadzącym do sukcesu zgodnie z tym co mówiono podczas spotkania jest wspólne działanie w jednym kierunku. Apelował o to między innymi Robert Choma Przewodniczący Zarządu.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGWybrane zostały władze Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

JPGWybrane zostały władze Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

Opublikował:  | Data publikacji: 02-06-2008 13:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06