14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Moje miasto oczami dzieci Polskich i Mołdawskich

Efektem kontynuacji współpracy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 z Przemyśla z młodzieżą szkół z  Komratu na Mołdawii jest otwarta w przemyskiej Bibliotece Pedagogicznej wystawa  prac plastycznych. Ekspozycja nosi tytuł „Moje miasto” i ukazuje najbardziej charakterystyczne elementy architektoniczne obu miast. Prezentowane są prace wykonane pastelą i akwarelą. Komisarzem wystawy jest nauczycielka plastyki Pani Małgorzata Teńczyńska

W uroczystości otwarcia wystawy udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Przemyśla, Rady Miasta grupa młodzieży z piętnastki a także wolontariusze, którzy zainicjowali współpracę z odległą Mołdawią. 

Przybyłe osoby wyraziły uznanie, co do wartości artystycznej prezentowanych prac, oraz przekonanie o słuszności utrzymywania kontaktów z rodakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju.

Warto wspomnieć, że rok temu na zaproszenie szkoły nr 15 w Przemyślu gościła 12 osobowa grupa dzieci polskiego pochodzenia z Komratu. Podczas tego pobytu mołdawskie dzieci poznały historię naszego miasta i kraju, zwiedziły Przemyśl i okolice. Uczestniczyły także w zajęciach lekcyjnych, podczas których doskonaliły mowę w języku ojczystym ich dziadków i pradziadków.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl