13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Światowy Dzień Książki w Szkole Podstawowej nr 15

O tym, że książka jest ważna, ale najważniejszy jest Czytelnik, przekonali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 podczas kilkudniowych obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przypadającego 23 kwietnia.

Takie przedsięwzięcie to jeden z elementów programu szkolnej biblioteki, którego celem jest wykreowanie mody na czytanie poprzez aktywny udział uczniów w życiu literackim, spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość twórczego wykorzystania wiedzy zawartej w książce.


Uczniowie z klas IV-VI mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim z poetką i malarką, p. Alicją Surowiecką - Lach. Jest ona założycielem nieformalnej grupy artystycznej WENA, której głównym zadaniem jest promocja środowiska artystycznego i popularyzacja twórczości przemyślan.


W rozmowie z pisarką młodzież zgodnie uznała, że książki są wielkim, często niedocenionym bogactwem ukazującym świat pełen tajemnic, przygód, słońca i fantazji. Zgromadzeni mogli podziwiać przyniesione i wykonane przez Gościa prace graficzne, usłyszeć fragmenty wybranej poezji. Laureatom wcześniej przeprowadzonych szkolnych konkursów czytelniczych zostały wręczone oryginalnie zaprojektowane, specjalne dyplomy. 


W trakcie tego spotkania dwie dziewczynki z klasy V a dokonały prezentacji napisanych przez siebie wierszy – Anna Bar i Marlena Fednar, co pozwoli im uzyskać tytuł „Ucznia z klasą”. 


Natomiast do uczniów z klas I – III tradycyjnie przychodzą, przyjmując nasze zaproszenie, osoby angażujące się i popierające akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Tym razem byli to przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej: 
Lucyna Maślany, Marzena Sawczak, Ewa Klucznik, Karol Szurdak.


Młodzi z zaciekawieniem słuchali najpiękniejszych, nieznanych dotąd baśni krajów Europy. Nie mogło też zabraknąć oczywiście pamiątkowych zdjęć  i dyplomów dla najlepszych czytelników. 


Przy okazji Dnia Książki dokonano pomiaru szybkości czytania wybranych do tego celu uczniów, reprezentantów klas starszych.  Polegało ono na głośnym przeczytaniu identycznego tekstu przeznaczonego do badania techniki czytania głośnego, dokładnym pomiarze czasu i wyłonieniu tą drogą Szkolnych Mistrzów Szybkiego Czytania.
Oto oni:
klasy IV  -    Małgorzata Babiarczyk 
klasy V   -    Agnieszka Wajda
klasy VI  -    Hubert Szolc 


O trwających uroczystościach przypominała całotygodniowa wystawa poświęcona budzeniu refleksji nad rolą i wartością książki, której jednym   z przesłań zachęcających do czytania było stwierdzenie:  

Czytelnik to ma dobrze: pisarzy może sobie sam wybierać.  

W tym roku po raz pierwszy zorganizowane zostały obchody Światowego Dnia Książki w miejskim klubie „Niedźwiadek” dla czytelników wszystkich typów szkół oraz zainteresowanych mieszkańców miasta.  Zaznaczyli w nich swój udział również młodzi artyści z Centrum Piosenki Dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 15, śpiewając utwory związane tematycznie z tym Świętem

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 30-05-2008 09:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2008 09:28