12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarcie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu

16 maja br. dokonano uroczystego otwarcia miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego na terenie szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu. Jest to pierwszy tego typu obiekt w mieście i jeden z kilku na terenie województwa Podkarpackiego. Inicjatywa budowy miasteczka powstała przed dwoma laty. Dzięki wsparciu finansowemu PZU SA oddział Przemyśl, który na ten cel przekazał 35 tyś zł oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu – 16 tyś zł. było możliwe wykonanie alejek z kostki brukowej o łącznej powierzchni 665 m2. Dzięki temu powstały mini ulice z dwoma przejściami dla pieszych, kilkoma skrzyżowaniami w tym pierwsze w mieście skrzyżowanie z ruchem okrężnym oraz parking dla rowerów. Pola pomiędzy uliczkami zostały obsadzone ozdobną roślinnością i wyścielone korą. W uroczystości otwarcia miasteczka udział wzięli uczniowie szkoły wraz z nauczycielami oraz zaproszeni goście min.: Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Iwaneczko, radni rady miasta Lucyna Podhalicz, Grzegorz Hayder, Józef  Leja, Zygmunt Majggier, ks.prałat Stanisław Ożóg, komendant Komendy Miejskiej Policji Artur Jędruch, Komendant Straży Miejskiej Jan Geneja, dyrektor PZU S.A. Andrzej Ciosmak, inspektor PZU S.A. Edyta  Domagalska, dyrektor WORD Jan Janusz, inspektor WORD Wojciech  Sosnowski projektant Kalina Lewandowska, naczelnik Wydziału Edukacji Piotr Idzikowski, naczelnik WRD KM Policji Jerzy Wojdyło, prezes PZM Jan Jędrzejko

 Uroczystość otworzył dyrektor szkoły Mirosław Bar, który powitał przybyłych gości i powiedział, że w związku z szybkim rozwojem motoryzacji, koniecznością staje się właściwa edukacja motoryzacyjna najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rola szkoły pozostaje niezastąpiona w rozwijaniu jego wiedzy umiejętności i zachowań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Istotnym działaniem w realizacji powyższego jest uświadamianie zagrożeń występujących w ruchu jak również praktyczne zademonstrowanie i doświadczenie przez uczestników tego ruchu zachowania się pojazdu podczas wykonywania podstawowych manewrów na drodze. Celowi temu będzie służyć miasteczko ruchu drogowego, na którym nie tylko uczniowie, SP 15 ale również uczniowie innych szkół podstawowych z Przemyśla i okolic będą mogli w sposób praktyczny a zarazem bezpieczny doskonalić umiejętności poruszania się po drogach publicznych. Wyraził także nadzieję, że podobne miasteczka powstaną na terenie innych przemyskich szkół. Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos zabrali przybyli goście, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali zaangażowanie szkoły w podejmowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykazywały również znaczenie takich inicjatyw, które służą edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Mówcy podkreślali, że w wyniku wdrożenia zajęć organizowanych w miasteczku ruchu drogowego będzie możliwe praktyczne przygotowanie młodego człowieka do właściwego korzystania z dróg, ulic i chodników. Wzrośnie świadomość z zagrożeń, jakie niesie z sobą szybki rozwój motoryzacji. Lekcje z zakresu wychowania komunikacyjnego nie będą się ograniczały jedynie do teoretycznych rozważań i wkuwania na pamięć znaków drogowych lub wyuczania się kodeksu młodego rowerzysty. Dodatkowym atutem będzie możliwość organizacji turniejów motoryzacyjnych w tym finałów miejskich, powiatowych i wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  Po przecięciu wstęgi, którą wwieźli na teren miasteczka dwaj młodzi rowerzyści nastąpiło poświęcenie obiektu przez ks. prałata St. Ożoga. W krótkiej części artystycznej młodzi wykonawcy zaśpiewali piosenkę o piętnastce i zarecytowali wiersze o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Po oficjalnym otwarciu goście przeszli do budynku szkoły gdzie odbyła się prezentacja multimedialna prezentująca działania podejmowane przez zespół nauczycieli przemyskiej piętnastki na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Opublikował:  | Data publikacji: 30-05-2008 09:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2008 09:25