18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dla chcących wesprzeć schronisko dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach

W związku z często wyrażanym zainteresowaniem ze strony instytucji i osób prywatnych możliwością finansowego wsparcia Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach, informujemy, że darowizny przeznaczone na jego funkcjonowanie można wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu:

Kredyt Bank S.A. O/Przemyśl 75 1500 1634 1216 3004 6340 0000
z dopiskiem „Darowizna na rzecz schroniska dla zwierząt”

Pieniądze pochodzące z darowizn będą w ten sposób gromadzone do czasu utworzenia jednostki budżetowej, która przejmie zarządzanie schroniskiem w Orzechowcach. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja br.
Do czasu przejęcia obiektu przez nowo utworzoną jednostkę, prowadzenie schroniska przez obecnie zarządzające nim Stowarzyszenie będzie kontrolowane przez Straż Miejską – pod kątem przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt. Dwukrotne w ciągu dnia kontrole strażników są prowadzone już od 21 maja. Dodatkowo zajmują się oni także dowozem karmy dla zwierząt (sucha karma i konserwy) bezpłatnie przekazanej przez Zakłady Mięsne w Jarosławiu.
Opublikował:  | Data publikacji: 26-05-2008 13:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09