22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 29 maja 2008 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego (II piętro) Rynek 1 w Przemyślu

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 24 kwietnia 2008 r. i 14 maja 2008r.
3. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – proj. Nr 109/2008.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oczka Wodne I/05”. – proj. Nr 110/2008.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla – proj. Nr 99/2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. Nr: 100/2008, 101/2008, 102/2008, 103/2008, 104/2008, 105/2008, 106/2008, 107/2008, 108/2008, 112/2008, 113/2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2008 r. – proj. Nr 111/2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja obiektów oświatowych – I Etap” – proj. Nr 114/2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” – proj. Nr 118/2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla – Roberta Chomy – proj. Nr 115/2008.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 78/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację – proj. Nr 117/2008.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 79/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu projektu „Czas na aktywność w Mieście Przemyśl” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” w obszarze „Aktywizacji zawodowej i społecznej grup podlegających wykluczeniu społecznemu” – proj. Nr 116/2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Bogusławy Klarenbach jako przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego ze składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu ul. Kapitulna 4 – proj. Nr 69/2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Antoniego Prokopowicza jako przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu ul. Kapitulna 4 – proj. Nr 70/2008.
16. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za I kwartał 2008 r.
17. Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I kwartał 2008 r.
18. Interpelacje i wnioski radnych.
19. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 20-05-2008 11:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:16