7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja z okazji 5-lecia ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

23 kwietnia br. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wziął udział w konferencji poświęconej piątej rocznicy uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zebrani w sali konferencyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dyskutowali na temat funkcjonowania ustawy w ciągu ostatnich 5 lat, jak również postulatów na przyszłość w świetle planowanej jej nowelizacji.

Uroczystą konferencję uświetniły swą obecnością osoby, które brały udział w projektowaniu przepisów ustawy, autorzy projektu jej nowelizacji oraz przedstawiciele organizacji, którzy w swej codziennej pracy stosują przepisy ustawy.

Uczestników przywitała Minister Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, a następnie głos zabierali: prof. dr hab. Hubert Izdebski, jeden z twórców ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Jan Jakub Wygnański, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, dr Marek Rymsza, a po nim swoje refleksje z punktu widzenia samorządowca wygłosił prezydent Przemyśla Robert Choma.

W drugiej części konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich pt.: "Nadzieje i rozczarowania" był rozważaniem na temat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Dyskusji panelowej udział wzięli Artur Zawisza, były poseł na Sejm RP, Sławomir Piechota, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Drugi panel dyskusyjny pt.: "Ustawa i co dalej?" będący rozważaniem na temat kierunków zmian legislacyjnych dotyczących III sektora rozpoczął prof. Kazimierz W. Frieske z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Wśród panelistów znaleźli się Tadeusz Tomaszewski, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowymi Komisji Polityki Społecznej Rodziny, Cezary Miżejewski, Radca Ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Tomasz Schimanek, członek Rady działalności Pożytku Publicznego, wicedyrektor ds. programowych w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a także Piotr Kontkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego.

 

źródło: www.pozytek.gov.pl

JPGObrady uczestników Konferencji (37,48KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 14-05-2008 15:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06