4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 14 maja w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyła się Konferencja dotycząca utworzenia „KOALICJI NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” na terenie Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, prokuratury i placówek opiekuńczo wychowawczych z terenu miasta i powiatu. Główne cele zawiązanej Koalicji to przede wszystkim:

• podniesienie poziomu wiedzy i poszerzenie umiejętności specjalistów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy;
• wypracowanie procedur, modelu współpracy i współdziałania poszczególnych specjalistów oraz wszystkich instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
• stworzenie sieci wsparcia dla osób doznających przemocy;
• powołanie do życia Stowarzyszenia „CENTRUM” Wsparcia i Specjalistycznej Pomocy Ofiarom Przestępstw w Rodzinie.

Podczas konferencji przedstawiono między innymi placówkę jaką jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Pracownicy ośrodka w Korytnikach zaprezentowali swoje doświadczenia związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz procedury „Niebieska Karta”. Poniżej prezentujemy założenia programowe konferencji.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

DOTZałożenia programowe Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (41,00KB)

JPGKoalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (104,53KB)

JPGKoalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (97,27KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 14-05-2008 13:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06