13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wizyta Wiceministra na granicy polsko-ukraińskiej

Podsekretarz Stanu w MSWiA Piotr Stachańczyk wizytował w dniu 6 maja drogowe przejście graniczne w Medyce oraz kolejowe przejście graniczne w Przemyślu. Wizyta była jednym z etapów zapoznawania się z infrastrukturą przejść na całej granicy polsko - ukraińskiej. Wiceministrowi towarzyszyli m. in. Zastępca Komendanta Głównego płk SG Jacek Bajger, Wojewoda Podkarpacki – Mirosław Karapyta, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Dominik Tracz,  przedstawiciele Służb Celnych, a wśród zaproszonych gości był również Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko.

W trakcie wizytacji Prezydent Robert Choma zwrócił szczególną uwagę na konieczność sfinalizowania spraw związanych z przystąpieniem do budowy przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice, a także rozbudowy przejścia w Medyce - Szeginiach.

 

zdjęcia: BIOSG

JPGWizytacja przejścia granicznego (49,04KB)

JPGWizytacja przejścia granicznego (73,28KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 08-05-2008 15:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06