Henryk Jaskuła

Henryk Jaskuła (ur. 22 października 1923 r. w Radziszowie) – polski żeglarz.

Z wykształcenia elektryk. Pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii, który samotnie, bez zawijania do portów okrążył Ziemię. Dokonał tego na jachcie Dar Przemyśla.
Urodził się w ubogiej rodzinie, której gospodarstwo nie wystarczało na utrzymanie. W poszukiwaniu pracy ojciec w 1926 roku wyemigrował do Argentyny. Po sześciu latach Henryk wraz z matką i młodszym bratem Bolesławem dołączyli do ojca.
Ukończył argentyńską szkołę powszechną, a następnie trzyletnią szkołę zawodową. Uczęszczając do Szkoły Zawodowej ukończył eksternistycznie trzy lata liceum ogólnokształcącego, czwarty rok jako uczeń regularny, a równocześnie eksternistycznie piąty i ostatni rok. Od 1943 rozpoczął studia na wydziale elektromechanicznym Uniwersytetu Narodowego w La Plata.


Czując tęsknotę za ojczyzną, zapragnął rozpocząć studia na polskiej uczelni technicznej. Po trzech latach studiów w Argentynie został przyjęty na wydział elektromechaniczny Akademii Górniczej w Krakowie 1946. W roku 1951 obronił pracę magisterską.


W trakcie studiów, w roku 1948 ożenił się ze studentką chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Zofią Kiełtyka z Przemyśla. Po skończeniu studiów otrzymał nakaz pracy w Zakładach Wytwórczych Silników Elektrycznych M-7 w Tarnowie. Po trzech latach przeniósł się z rodziną do Przemyśla, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego. Do zainteresowania żeglarstwem pociągnęła go tęsknota za rodziną, która została w Argentynie. W 1963 zdobył tytuł sternika jachtowego w Ośrodku Szkolenia Morskiego w Jastarni, a w 1971 uzyskał stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. W latach 1964 i 1971 odbył swe pierwsze rejsy po Bałtyku i do Hiszpanii na jachcie Karawela. Po nawiązaniu kontaktów z klubem KKS "Brda" w Bydgoszczy, w 1973 wyruszył w rejs jachtem "Euros" z Valparaiso w Chile, wokół przylądku Hornu do Buenos Aires. "Euros" był drugim polskim jachtem w historii, który opłynął ten przylądek (cztery dni wcześniej opłynął go jacht "Polonez", a wkrótce jako trzeci dotarł do niego jacht "Konstanty Maciejewicz"). 20 marca 1973 dopłynął do Buenos Aires, gdzie spotkał się z rodziną. Po zaprowiantowaniu wyruszyli do Polski. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na trasie Valparaiso - Buenos Aires jachtem dowodził kapitan Aleksander Kaszowski, natomiast z Buenos Aires do kraju dowodził nim Henryk Jaskuła. W 1975 na Karaweli odbył pierwszy samotny rejs bałtycki.


Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia żeglarskiego, Henryk Jaskuła zaczął planować swą podróż dookoła świata. 23 września 1978 odbył się chrzest jachtu "Dar Przemyśla", na którym 12 czerwca 1979 wyruszył samotnie w trasę.
Rejs trwał 344 dni, a trasa prowadziła z Gdyni, wokół Przylądka Dobrej Nadziei, na południe od Australii i Nowej Zelandii, wokół Przylądka Horn z powrotem do Gdyni i zakończył się 20 maja 1980 roku.


20 maja 1980 wreszcie przybił do portu w Gdyni, gdzie powitały go tysiące ludzi. Jego powrót do Przemyśla był świętem całego miasta i województwa.
W oparciu o zapisy poczynione w czasie rejsu kapitan Henryk Jaskuła napisał książkę pt. Non stop dookoła świata liczącą 340 stron i wydaną w 1983 w nakładzie 40 tysięcy egzemplarzy.


Kapitan Jaskuła został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest członkiem Bractwa Kaphornowców z legitymacją nr 3 oraz jest honorowym członkiem Joseph Conrad Club w Chicago z legitymacją nr 1.


* * * * *
Wręczenie aktu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla nastąpiło na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu
w dniu 3 Maja 2008r.
* * * * *
Uchwała Nr 62/2008
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu Kapitanowi Henrykowi Jaskule

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 I Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218) - Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

W uznaniu zasług za dokonanie wielkiego wyczynu w historii żeglarstwa i opłynięcie świata dookoła bez zawijania do portów na jachcie „Dar Przemyśla” Rada Miejska w Przemyślu nadaje Panu Kapitanowi Henrykowi Jaskule tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.
Rada Miejska w Przemyślu wyraża głęboki szacunek i wdzięczność
za rozsławienie Miasta Przemyśla na całym świece, gdyż jako kapitan
oraz jeden z nielicznych żeglarzy pływających po morzach i oceanach, wpisał się na trwałe w historię światowego żeglarstwa.

§ 2

Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla nastąpi na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Adam Łoziński 

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-05-2008 14:04 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 04-03-2015 19:41

Na skróty