18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Święto Konstytucji 3 Maja w Przemyślu

Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczęła tradycyjnie Msza Św. w intencji Ojczyzny odprawiona w Bazylice Archikatedralnej. Dalsze uroczystości upamiętniające 217 rocznicę uchwalenia Konstytucji odbywały się przy kamieniu  upamiętniającym to historyczne wydarzenie. W otoczeniu pocztów sztandarowych oraz zgromadzonych na Wzgórzu Zamkowym mieszkańców miasta swoje okolicznościowe wystąpienia wygłosili: Posłowie na Sejm RP Andrzej Ćwierz i Piotr Tomański, Poseł do Europarlamentu Andrzej Zapałowski oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Po złożeniu kwiatów przy obelisku w Zamku Kazimierzowskim  rozpoczęła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu. Obrady rozpoczął i poprowadził Przewodniczący Adam Łoziński. Pierwszym, bardzo wzruszającym punktem obrad było wręczenie Aktu Nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla kpt. Henrykowi Jaskule. W dalszej części obrad wręczono także Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla, której laureatem za rok 2007 został Tomasz Ślusarczyk. Kolejnymi wyróżnionymi w trakcie sesji byli laureaci konkursu na Przemyślanina Roku 2007 organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Największą ilość głosów oddano na kandydaturę Romana Taworskiego i to on otrzymał Tytuł Przemyślanina Roku 200. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Roman Taworski (Działalność społeczna i charytatywna), Piotr Tomański (Przedsiębiorczość gospodarcza i postęp techniczny), Elżbieta Rozmus (Oświata i wychowanie), Jerzy Motylewicz (Rozwój nauki, kultury i sztuki), Teresa Dziób (Odwaga i dzielność w krytycznych sytuacjach losowych) oraz Maciej Lewicki (Służba zdrowia i opieka społeczna). Dyplomy za nominację otrzymali także: Lucjan Fac, Edward Kmiecik, Bogusława Pieczyńska i Helena Warda.

Uroczystą sesję zakończył koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

JPGSkładanie kwiatów pod obeliskiem

JPGSkładanie kwiatów pod obeliskiem

JPGSkładanie kwiatów pod obeliskiem

JPGUczestnicy Święta

JPGUroczystości przy kamieniu upamiętniającym Konstytucję 3 Maja

JPGWystąpienie Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Zapałowskiego

JPGWystąpienie Posła na Sejm RP Piotra Tomańskiego

JPGLaureat Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla Tomasz Ślusarczyk

JPGkpt. Henryk Jaskuła w rozmowie z Mieczysławem Nyczkiem

JPGWystąpienie Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy

JPGWręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Henrykowi Jaskule

JPGPrzemarsz z Archikatedry na Wzgórze Zamkowe

JPGSkładanie kwiatów pod obeliskiem

JPGNagrodzeni i nominowani w konkursie Przemyślanin Roku 2007

JPGPrzemyślanin Roku 2007 Roman Taworski

JPGkpt. Henryk Jaskuła

JPGWystąpienie Posła na Sejm RP Andrzeja Ćwierza

JPGUroczystości przy kamieniu upamiętniającym Konstytucję 3 Maja

JPGRozpoczęcie uroczystej sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Łozińskiego

JPGPrzemarsz z Archikatedry na Wzgórze Zamkowe

Opublikował:  | Data publikacji: 05-05-2008 10:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-07-2008 09:19