-5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prośba Prezydenta o poparcie

Prezydent Miasta Przemyśla zwrócił się do parlamentarzystów okręgu przemysko – krośnieńskiego z prośbą o poparcie starań samorządu o uzyskanie pozytywnej opinii Wojewody Podkarpackiego na temat wniosku o zmianę granic Miasta Przemyśla. Podobną prośbę wystosował również do klubów radnych działających w Radzie Miejskiej w Przemyślu.


Jak informowaliśmy wniosek o poszerzenie granic złożony został przez Prezydenta Roberta Chomę w dniu 31 marca br. podczas spotkania z Wojewodą Podkarpackim Mirosławem Karapytą. Zgodnie z procedurą służby wojewody mają miesiąc czasu na zapoznanie się z dokumentami, a następnie prześlą je wraz z własną opinią do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zwracając się do parlamentarzystów Prezydent Miasta Przemyśla stwierdził, że „kwestia poszerzenia granic jest (…) sprawą priorytetową dla naszego Miasta, decydującą o jego rozwoju w najbliższych latach i w przyszłości, dlatego bardzo ważnym dla jego samorządu jest uzyskanie jak największego poparcia dla wniosku jeszcze na etapie opiniowania.” Dlatego też Prezydent wyraża w liście nadzieję na zainteresowanie parlamentarzystów tak istotną dla mieszkańców Przemyśla sprawą i poparcie przez nich starań o uzyskanie pozytywnej opinii Wojewody Podkarpackiego. W piśmie zostały przedstawione również w skrócie konkretne argumenty przemawiające za poszerzeniem granic Miasta Przemyśla.
Prosząc o podobne poparcie radnych Rady Miejskiej w Przemyślu, Prezydent powołał się m.in. na pełne porozumienie przy podejmowaniu dotychczasowych decyzji Rady związanych z procesem przygotowywania wniosku: „Jestem przekonany, że nasza jednomyślność w realizacji tych istotnych dla przyszłości Przemyśla i jego mieszkańców planów, może mieć duży wpływ na końcowe stanowisko Wojewody Podkarpackiego

Opublikował:  | Data publikacji: 17-04-2008 11:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2008 13:27