10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na projekt scenariusza imprezy wizerunkowej miasta Przemyśl

Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Urząd Miasta Przemyśla  zapraszają  wszystkich uczniów szkół średnich (klas maturalnych) do wzięcia udziału w konkursie na projekt scenariusza eventu – cyklicznego wydarzenia - imprezy wizerunkowej miasta Przemyśl promującej markę: „MIASTO TURYSTYCZNE – TWIERDZA PRZEMYŚL”.

 

ZASADY KONKURSU PROMOCJA MARKI:

„MIASTO TURYSTYCZNE – TWIERDZA PRZEMYŚL” –

CYKLICZNA IMPREZA WIZERUNKOWA MIASTA PRZEMYŚL


Kapitułę konkursu stanowią pracownicy naukowi Instytutu Socjologii PWSW oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Przemyśla. Budowanie wizerunku marki „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl”jest m.in. celem przyjętej przez Radę Miasta Przemyśla „Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015” zaś dla ewentualnych naszych przyszłych studentów stanowić może ciekawą przygodę intelektualną poprzez rozwijanie „wyobraźni socjologicznej” i angażowanie się w życie lokalnej społeczności.

Nagrodami w konkursie dla trzech laureatów będą indeksy gwarantujące możliwość studiowania w Instytucie Socjologii PWSW oraz pakiety gadżetów promocyjnych fundowane przez IS PWSW oraz UM Przemyśla. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma także dodatkową nagrodę rzeczową ufundowaną przez Urząd Miasta Przemyśla w postaci MP 4.

Jak wielki potencjał tkwi w przemyskich fortach dostrzegli twórcy „Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015” proponując, by Twierdza Przemyśl stała się produktem turystycznym i motorem napędowym dla rozwoju turystycznego miasta. Inspiracją stworzenia marki „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl” jest znaczenie Twierdzy Przemyśl jako wyróżnika potencjału turystycznego miasta, a także możliwość przeniesienia historycznych funkcji Twierdzy na funkcje turystyczne. Zachęcamy uczestników konkursu do twórczego skorzystania z wytycznych „Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015” (www.przemysl.pl/turystyka) podczas opracowywania projektu scenariusza cyklicznej imprezy wizerunkowej miasta Przemyśl. Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi na walor wielokulturowości Przemyśla oraz krajobraz przyrodniczy usytuowania miasta. Dodatkowo punktowanym atutem projektów będzie kreatywne powiązanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej (www.pwsw.eu) ze scenariuszem imprezy wizerunkowej. Najważniejszym jednak kryterium oceny projektów będzie innowacyjność pomysłów twórców projektów.

Szczegółowe kryteria oceny projektów:

innowacyjność i kreatywność pomysłu

zgodność celu projektu scenariusza cyklicznego eventu/imprezy wizerunkowej z kampanią promującą markę „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl”

potencjał medialny wydarzenia

realność wykonania projektu eventu/imprezy wizerunkowej – logika i ekonomia działań

Opis projektu nie może zawierać zdjęć, wykresów i innych elementów graficznych oraz przekraczać ustalonej objętości: (do 4 stron z użyciem formularza – czcionka: Arial Narrow, rozmiar czcionki: 10, interlinia: 1).

Projekty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (plik MS Word) – z użyciem formularza konkursu do 7 czerwca 2008 r. włącznie na adres:

                                                                                                                       W imieniu Kapituły Konkursu

                                                                                Dyrektor Instytutu Socjologii PWSW

                                                                                Dr Sławomir Solecki

 Konkurs pod patronatem:

DOTZasady i formularz konkursowy (*.doc) (46,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 07-04-2008 08:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-02-2009 11:38