22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dzień otwarty dla integracji w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Dnia 28 marca 2008r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu odbyło się podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym spotkanie pedagogów i nauczycieli pod hasłem „Dzień otwarty dla integracji”. Z zaproszenia skorzystał Pan Grzegorz Masłyk – inspektor Wydziału Edukacji i Sportu UM Przemyśla, dyrektorzy i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 w Jarosławiu i Zespołu Szkół w Soninie koło Łańcuta oraz nauczyciel historii z SP–4 i pedagog szkolny z SP–6 w Przemyślu.

         W pierwszej części spotkania zaproponowaliśmy gościom zajęcia otwarte w klasie IVa integracyjnej, w której uczą się dzieci niepełnosprawne ruchowo, upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, dziecko słabowidzące i dziecko z zaburzeniami zachowania. Drugą część spotkania rozpoczęliśmy od historycznego rysu oraz przedstawienia blasków i cieni procesu budowania integracji w naszej placówce. Przybliżyliśmy podstawowe założenia filozofii integracji i wielką wartość integracji włączającej dla wszystkich członków współczesnego społeczeństwa. Nauczyciele pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat efektywnych metod i form pracy, a także na temat umiejętnego dostosowywania wymagań i sposobów oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

         Mamy nadzieję że przyczyniliśmy się do ugruntowania właściwych postaw wśród nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, oczywiście nie tylko w oddziałach integracyjnych. Uważamy, że wszystkie osoby mające bezpośredni lub pośredni wpływ czy udział w procesie edukacji powinny wykazywać głębokie zrozumienie dla korzyści, jakie mądre i odpowiedzialne integrowanie osób niepełnosprawnych ze zdrowymi przynosi całemu społeczeństwu.

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 04-04-2008 10:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-04-2008 10:04