18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie w sprawie nieruchomości przy ul. Kościuszki 5

W dniu 2 kwietnia br. odbyło się spotkanie z udziałem Pani Małgorzaty Chomycz Wicewojewody Podkarpackiego, Zbigniewa Filipkowskiego Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecny był również przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce Pan Piotr Tyma. Podczas pierwszej części spotkania delegacja zapoznała się ze stanem faktycznym budynku podczas jego wizji lokalnej. W spotkaniu udział wziął również Pan Piotr Tomański Poseł na Sejm RP, Pan Maciej Lewicki Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Rady Miejskiej w Przemyślu Panowie Adam Łoziński Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Marek Rząsa Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Podczas drugiej części spotkania w Urzędzie Miejskim w Przemyślu wypracowano ustalenia, które pozwolą na definitywne rozwiązanie sprawy nieruchomości przy ul. Kościuszki 5. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla poinformował, iż podjął decyzje zmierzające do wykonania remontu pokrycia dachowego. Prezydent Przemyśla przedstawił dwie propozycje nieruchomości, które miałyby być rekompensatą za przekazanie nieruchomości przy ul. Kościuszki 5. Pani Wojewoda zadeklarowała, iż do końca kwietnia br. znane będą decyzje ministerialne dotyczące wyboru wariantu. Strony wyraziły zamiar ostatecznego rozwiązania sprawy nieruchomości do końca bieżącego roku. Obecny podczas spotkania Dyrektor Zbigniew Filipkowski potwierdził deklaracje złożone przez Panią Wojewodę, zapowiadając iż w budżecie ministerialnym zostaną zabezpieczone niezbędne środki na wykonanie remontu budynku w przyszłym roku.
Wnioski ze spotkania zostały zaakceptowane przez wszystkich obecnych, również przedstawiciele Związku Ukraińców w Polsce uznali je za satysfakcjonujące w 100%.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGSpotkanie z Panią Małgorzatą Chomycz Wicewojewodą Podkarpackim

JPGSpotkanie w sprawie nieruchomości przy ul. Kościuszki 5

Opublikował:  | Data publikacji: 02-04-2008 16:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06