7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla złożył wniosek o zmianę granic Miasta Przemyśla

W dniu 31 marca br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla podczas spotkania z Panem Mirosławem Karapytą Wojewodą Podkarpackim złożył wniosek dotyczący zmiany granic Miasta Przemyśla. W spotkaniu z wojewodą uczestniczyli przedstawiciele zespołu do spraw zmiany granic Miasta Przemyśla Panie Alicja Strojny oraz Halina Kwiecień. Podczas spotkania wojewoda wspomniał, iż najbardziej obszernymi, dotyczącymi zmiany granic miasta są wnioski przedstawione przez miasta: Rzeszów i Przemyśl.
Przedstawione zostały również wyniki badań przeprowadzonych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych. Podczas spotkania obecny był również Pan Zbigniew Solarski Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, który zajmuje się weryfikacją i opiniowaniem złożonych wniosków. Przedstawił On między innymi kryteria oceniania złożonych wniosków oraz metody ich weryfikowania. Dzień 31 marca był ostatecznym terminem składania wniosków zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGSpotkanie z Wojewodą Podkarpackim Mirosławem Karapytą

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl