10 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Bo nic nad zdrowie ...”

„ Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym,
    żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym, co kocham -
ziemią i wszystkimi jej cudownościami.”

 Katherine Mansfield

 

„Bo nic nad  zdrowie ...”
pod takim hasłem odbyła się w dniu 11.03.08 w Gimnazjum nr 3 w Przemyślu uroczystość nadania szkole certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
W uroczystości wzięli udział: inspektor Wydziału Edukacji i Sportu UM w Przemyślu Anna Chilczuk, wicedyrektor PCEN w Przemyślu Piotr Pilch, koordynatorzy Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Teresa Krasnowska i Krystyna Krakowska –Zając, dyrektor SP 1 Renata Czajkowska, koordynatorzy SZPR Katarzyna Ziąber z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  i Małgorzata Wajda ze Szkoły Podstawowej nr 15  oraz nauczyciele i młodzież gimnazjum.

W części oficjalnej dyrektor Gimnazjum nr 3 Stanisław Kołodziej złożył raport z realizacji zadań i odebrał  certyfikat SPZ.

Program SPZ zrealizowano z inicjatywy Jolanty Chmielewskiej nauczycielki geografii, która przy współpracy Zdzisława Wajdy pełni funkcję koordynatora programu.

Szkolny Zespół  ustalił priorytetowe cele działań. Dotyczyły one pięciu kierunków:

 • zdrowego stylu życia
 • higieny  osobistej
 • ruchu i wypoczynku
 • problemów wieku dojrzewania
 • uzależnień

Do ważniejszych zadań podjętych przez szkołę należą:

 • założenie Klubu Honorowych Dawców Krwi
 • organizacja rajdów i wycieczek
 • realizacja programów szkolnych np. „Stawiam na siebie”, „Wiem, co jem i dlaczego”, „Zdrowym być, zdrowo żyć” oraz programów ogólnopolskich np. „Bezpieczna Szkoła”, „ Szkoła bez przemocy”
 • założenie szkolnego ogrodu i zielonej klasy
 • pogadanki, turnieje, rozgrywki, konkursy promujące zdrowy tryb życia.

Poprzez te działania szkoła pragnie jak najskuteczniej dotrzeć do świadomości uczniów, wzbogacić ich wiedzę oraz przygotować do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach profilaktyki zdrowia oraz świadomego zdrowego trybu życia.

W szkole zorganizowano wystawę dotyczącą podjętych działań.

Podsumowaniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów II i III gimnazjum, przygotowany przez Kazimierę Huszlak i Barbarę Terlecką.

Program o tematyce prozdrowotnej i zdrowym stylu życia dostarczył wiedzy na temat możliwych zagrożeń. Uświadomił również, że „ nic nad zdrowie” i skłonił do refleksji nad drogą własnego życia. Docenienie wartości zdrowia ma szczególne znaczenie dla świadomego stawania się dojrzałym człowiekiem.

JPGNULL (48,08KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 31-03-2008 15:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-03-2008 15:10