10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Bezpłatne szkolenie "Euro na Sport" dla środowisk sportowych.

   Inicjatorem ogólnopolskiego projektu „Euro na Sport, czyli przygotowanie szeroko pojętych środowisk sportowych do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013” jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Głównym celem projektu jest zaprezentowanie szeroko pojętym środowiskom sportowym możliwości finansowania przedsięwzięć związanych ze sportem. W szczególności zaś wskazanie źródeł funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Ponadto beneficjenci projektu nabędą umiejętność aplikowania o fundusze, a także posiądą wiedzę o źródłach pozyskiwania środków na przedsięwzięcia sportowe, zarówno infrastrukturalne, jak i tzw. miękkie, np. szkoleniowe.
Cel projektu zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez przeprowadzenie seminariów informacyjnych z zakresu wykorzystania instrumentów polityki strukturalnej na dofinansowanie działań i inicjatyw o charakterze sportowym dla kadr kierowniczych klubów sportowych, działaczy sportowych, organizacji społecznych i rekreacyjnych oraz przedstawicieli samorządów wraz z reprezentacją sportowców niepełnosprawnych. Beneficjentami projektu będą osoby bezpośrednio zajmujące się w swoich środowiskach pozyskiwaniem dotacji. W wyniku uczestnictwa w seminarium odbiorcy uzyskają wiedzę i umiejętności, umożliwiające im zapoznanie się z możliwościami wykorzystania dotacji wspólnotowych na realizację inicjatyw o charakterze sportowym oraz umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielne aplikowanie o w/w środki. Uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej uzyskają także podstawowe umiejętności związane z przygotowaniem projektów, umiejętności tzw. „myślenia projektowego” oraz podstawowe informacje na temat stosowania prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów.

Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe „Cztery Wiatry”, Szydłów, Korytnica 88
Termin: 8 – 9 maj 2008 r.
Dojazd: organizator zapewnia dojazd na miejsce szkolenia. W dniu 8 maja wyjazd o godz. 8.30 spod dworca PKP w Rzeszowie, do Szydłowa podstawionym autokarem.
Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do dnia 24 kwietnia br.
Karta uczestnictwa w szkoleniu i pozostałe szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.towarzystwoamicus.pl , lub www.euronasport.pl .

Serdecznie namawiam Państwa do skorzystania z tej formy szkolenia, które niewątpliwie wpłynie na poszerzenie umiejętności pozyskiwania środków finansowych na działalność sportową.

Piotr Idzikowski
Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu

Opublikował:  | Data publikacji: 27-03-2008 12:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:13