12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

STREFA EKONOMICZNA W PRZEMYŚLU - CO DALEJ?

W marcu br. w drodze przetargu miał zostać wyłoniony przedsiębiorca, który zainwestuje swój kapitał w Podstrefie Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK-WISŁOSAN. Niestety nie wpłynęła żadna oferta. Wywołało to lawinę pytań, zasadne więc jest rzetelne poinformowanie zainteresowanych o najważniejszych działaniach i faktach związanych z przemyską Podstrefą.

Podstrefa Przemyśl TSSE została powołana pod koniec 2006 roku. Jej powierzchnia wynosiła wtedy 12 ha. Czyniono starania zmierzające do poszerzenia strefy. Początkowy wariant zakładał obszar o powierzchni blisko 200 ha, z czego ok. 3/4 stanowiło własność prywatną. Zgodnie z obowiązującą procedurą właściciele terenów prywatnych, którzy wnioskowali o utworzenie strefy ekonomicznej na swoim terenie, zobowiązani byli do przedłożenia listów intencyjnych od potencjalnych inwestorów. Wnioski wpłynęły od 5 przedsiębiorstw: Zakłady Usługowe „Południe” Sp. z o.o. w Krakowie, POLFROST Internationale Spedition Sp. z o.o. w Warszawie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. STYLINART, ZARTMET Sp. Jawna oraz Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektroenergetycznych "Elbud" w Przemyślu.
W tym czasie Ministerstwo Gospodarki zaostrzyło kryteria dotyczące obejmowania terenów prywatnych obszarem strefy ekonomicznej, wymagając od inwestorów nakładów inwestycyjnych rzędu co najmniej 20 mln € i 100 nowoutworzonych miejsc pracy. To sprawiło, że złożone listy intencyjne nie uzyskały akceptacji Ministerstwa Gospodarki i ostatecznie pod koniec 2007 roku Podstrefę Przemyśl powiększono tylko o 30 ha (własność Gminy Miejskiej Przemyśl).
Tak więc na koniec ubiegłego roku obszar strefy ekonomicznej w Przemyślu wynosił 42 ha, z czego 38 ha należy do Gminy Miejskiej Przemyśl, a 4 ha do Agencji Nieruchomości Rolnych. Do procedury przetargowej przygotowano w możliwie najkrótszym czasie teren o powierzchni 12 ha.

Zarządzającym Podstrefą Przemyśl i prowadzącym rozmowy z potencjalnymi inwestorami jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Oddział w Tarnobrzegu.

Inwestorem strategicznym zainteresowanym inwestycją w strefie był Polski Bazalt S.A. Niezależnie od złożonej przez Spółkę deklaracji, Urząd Miejski podjął działania promujące Podstrefę Przemyśl celem zachęcenia innych przedsiębiorców do inwestowania w naszym mieście.

Po konsultacji z dyrekcją Agencji Rozwoju Przemysłu ustalono treść ogłoszenia, które ukazało się w „Pulsie Biznesu”, w jednym z największych ogólnopolskich dzienników ekonomicznych, który codziennie trafia do zarządów największych spółek.
Tam zamieszczane są również informacje o organizowanych przetargach na zbycie gruntów położonych w strefach ekonomicznych w Polsce.

W sumie opublikowano 4 ogłoszenia, które ukazywały się cyklicznie na przestrzeni 2 miesięcy, w różnych dniach tygodnia (19 października – piątek, 29 października – poniedziałek, 15 listopada – czwartek, 27 listopada – wtorek). Tę strategię promocji, uważaną za najbardziej skuteczną, zaproponował Dział Marketingu „Pulsu Biznesu”.

W czasie publikacji ogłoszeń w siedzibie Agencji prowadzone były dyżury pod wskazanym w ogłoszeniu numerem telefonu, które miały na celu szczegółowe i kompetentne informowanie potencjalnych inwestorów o możliwościach zainwestowania w strefie ekonomicznej w Przemyślu.

Ponadto w treści ogłoszenia podano link do strony Urzędu, tj. www.przemysl.pl/gospodarka/podstrefaprzemysl, gdzie są do pobrania: szczegółowe informacje o terenie inwestycyjnym, mapy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne opracowania. Pod podanym numerem telefonu Urzędu, inwestorzy mogli uzyskać dalsze informacje.

Po publikacji ogłoszeń odnotowano małe zainteresowanie wśród inwestorów.

Niezależnie od publikacji ogłoszeń wysłano ok. 300 listów oraz e-maili do przedsiębiorców w kraju i zagranicą oraz instytucji otoczenia biznesu: Polskiej Agencji Inwestycji i Informacji Zagranicznych, Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK-WISŁOSAN, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Izb Handlowo-Przemysłowych.

Za kryteria wyboru firm wybrano ranking Rzeczypospolitej „Lista 2000 największych firm„ i Pulsu Biznesu „Filary Polskiej Gospodarki” oraz „Gazele Biznesu”. Dla przykładu w województwie podkarpackim poinformowano o wolnych terenach inwestycyjnych w strefie ekonomicznej w Przemyślu następujące firmy:
Asseco Poland SA, ATS StahlSchmidt & Maiworm Sp. z o.o., AD Polska, BAĆ-POL Sp. z o.o, BRW Sp. z o.o., Cefarm Rzeszów S.A., Dressta Sp. z o.o., Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A., Firma Oponiarska Dębica S.A., Handlopex S.A., ICN Polfa Rzeszów S.A., Krosnienskie Huty Szkla "KROSNO" S.A., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Grupa LOTOS S.A., NOWY STYL Sp. z o.o., O-I Produkcja Polska S.A., ORLEN PetroTank Sp. z o.o., Rafineria Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu, "Stomil” Sanok, WSK "PZL RZESZÓW" S.A., Zelmer S.A., Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, Resbud S.A. Rezszów, Black Red White S.A., Autosan S.A. WSK „PZL-Świdnik”, Leopard Automobile Mielec, Model Making Krosno, Kwarcsystem Sp. z o.o., Automet Sanok, Uniserv Jarosław Sp. z o.o,. Tekpud Sp. z o.o., Zakłady Magnetyzowe „Ropczyce”, Zakłady Metalowe „Dezamet” S.A. Nowa Dęba, Naftomet Sp. z o.o. Krosno, Krosglass S.A., Masonite PL Sp. z o.o. Jasło.

Informacja o powiększeniu Podstrefy Przemyśl o dodatkowe 30 ha ukazała się w grudniu 2007 roku w wielu dziennikach ekonomicznych i internetowych (PAP, Puls Biznesu, Onet, Gazeta Wyborcza, Spedycje.pl i in.) oraz w biuletynie informacyjnym Polskiej Agencji Inwestycji i Informacji Zagranicznych, wysyłanym do przedsiębiorców w kraju i zagranicą.


Przedsiębiorca zamierzający podjąć działalność gospodarczą w strefie ekonomicznej wyłaniany jest w drodze rokowań lub tzw. przetargu łącznego. Przetarg rozpisywany jest po wpłynięciu do Zarządzającego strefą co najmniej jednego listu intencyjnego od zainteresowanego inwestora. Taki list został złożony w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu przez firmę Polski Bazalt S.A. Pod koniec grudnia 2007 roku Agencja ogłosiła przetarg na zagospodarowanie przygotowanych 12 ha w Podstrefie Przemyśl. Otwarcie kopert miało nastąpić 4 marca (8 ha Gminy Miejskiej Przemyśl) i 6 marca (4 ha Agencji Nieruchomości Rolnych). Przetarg z powodu braku ofert nie odbył się.

Inwestor strategiczny, Polski Bazalt S.A. nieoczekiwanie, wbrew wcześniejszym ustaleniom, odstąpił od zamiaru inwestowania w strefie ekonomicznej, rezygnując tym samym z możliwości skorzystania z pomocy publicznej. Rozmowy z inwestorem prowadziła przede wszystkim Agencja Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu, która ma ogromne doświadczenie w realizacji podobnych projektów inwestycyjnych w całej Polsce (np. LG Philips LCD Poland Sp. z o.o., LG Electronics Poland Sp. z o.o. i wiele in.). Inwestor był na bieżąco rzetelnie informowany o postępie prac. Zarówno Agencja jak również Urząd Miejski wywiązały się z przyjętego harmonogramu czasowego. Termin ogłoszenia przetargu wynikał z obowiązujących przepisów prawnych, był również konsultowany z inwestorem i uzyskał jego akceptację. Wycena gruntów była sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego i odpowiada cenom rynkowym gruntów w innych strefach ekonomicznych w południowo-wschodniej Polsce. 

Tak małe zainteresowanie przetargiem można częściowo tłumaczyć faktem, że był on organizowany dla przedsiębiorców, którzy mogli zaplanować inwestycję na powierzchni nie mniejszej niż 12 ha i byli w stanie na ten obszar przedłożyć gotowy biznes plan. Z doświadczeń podmiotów zarządzających strefami wynika, że przystąpienie do przetargu kilku inwestorów ma miejsce bardzo rzadko i to głównie w rejonach szczególnie atrakcyjnych gospodarczo.


Według firm zainteresowanych inwestycją w Przemyślu, najczęściej przytaczanymi argumentami przemawiającymi na niekorzyść naszego miasta są m.in.: zła dostępność komunikacyjna (brak obwodnicy, dróg i autostrad, lotniska), brak wykwalifikowanej siły roboczej, uczelni wyższych z kierunkami technicznymi, niewystarczające uzbrojenie terenu oraz brak innych firm w sąsiedztwie. Na korzyść lokalizacji inwestycji w Przemyślu przemawiają przede wszystkim: strefa ekonomiczna, dostęp do złóż gazu, tania siła robocza, infrastruktura kolejowa, bliskość do przejść granicznych oraz duże bezrobocie.

W najbliższym czasie wznowione będą działania promocyjno-informacyjne oraz procedura przetargowa z zaproszeniem inwestorów, którzy będą chcieli zagospodarować również mniejsze działki (od 1 ha wzwyż, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Bakończyce III/04"). Termin następnego przetargu uzależniony będzie od zainteresowania inwestorów i złożenia przez nich listów intencyjnych.


Każdy przedsiębiorca, który zwraca się z zapytaniem o możliwości zainwestowania w naszym mieście, otrzymuje w Urzędzie Miejskim rzetelną informację. Miasto zapewnia przedsiębiorcom dalsze doradztwo i pomoc w zakresie załatwiania formalności związanych z inwestycją.

 

W 2007 roku odnotowano łącznie 12 zapytań inwestycyjnych od podmiotów gospodarczych, zainteresowanych terenami pod produkcję przemysłową w Przemyślu. Przekazano im również informację o Podstrefie Przemyśl TSSE.

17 stycznia 2007
Zaltan A.J. Woźniak (firma z branży budowlanej)

27 czerwca 2007
Core Sp. z o.o. (doradztwo finansowe)

26 lipca 2007
TAKENAKA EUROPE (firma z branży motoryzacyjnej)

3 sierpnia 2007
Apkon Sp. z o.o. (przetwórstwo owocowe)

4 września 2007
PCC Rokita (przemysł chemiczny)

9 listopada 2007
TAKATA PETRI (firma z branży motoryzacyjnej)

19 listopada 2007
Theofinance S.A.

20 listopada 2007
Lorceo Sp. z o.o. (firma logistyczno-przeładunkowa)

20 listopada 2007
PCC RAIL S.A. (transport kolejowy)

22 listopada 2007 16:31
LPBRONZE Canada

5 grudnia 2007
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.

8 stycznia 2008 10:57
Budownictwo Naftowo Gazownicze Naftomontaż

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 14-03-2008 11:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-09-2011 06:43