10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl laureatem Rankingu "Gazety Prawnej"

12 marca br. w Lublinie odbyła się Gala Rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto, który po raz dugi przygotowała redakcja "Gazety Prawnej" wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Wśród lauretaów znalazło się w tym roku Miasto Przemyśl, a dyplom w imieniu Prezydenta Miasta odebrał jego Zastępca Dariusz Iwaneczko.

Ranking Europejska Gmina Europejskie Miasto obejmuje projekty podpisane do końca 2007 roku (bez projektów przedakcesyjnych). Podstawą są dane zgromadzone w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które objęło patronat nad przedsięwzięciem - brana pod uwagę jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców. Uwzględniane są w nim wszystkie programy unijne, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy i organizacje społeczne, stąd jest to wyróżnienie także dla lokalnych społeczności obywatelskich i biznesowych.

Partnerami merytorycznymi Rankingu są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz firma doradcza Ernst & Young. Szczegółowy ranking dla województwa podkarpackiego zostanie opublikowany w "Gazecie Prawnej" 19 marca br.

JPGDyplom Rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto (52,57KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 14-03-2008 10:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06